Tặng hàng hóa khi mua sản phẩm keo dán đá 2 thành phần Epoxy Samjoong SJE 3000

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Khi mua 50 hộp keo dán đá 2 thành phần Epoxy Samjoong SJE 3000 trị giá từ 24.432.000đ trở lên, sẽ được tặng 2 hộp cùng loại trị giá: 1.090.000đ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Khi mua 50 hộp keo dán đá 2 thành phần Epoxy Samjoong SJE 3000 trị giá từ 24.432.000đ trở lên, sẽ được tặng 2 hộp cùng loại trị giá: 1.090.000đ

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Toàn bộ khách hàng khi mua đủ số lượng sản phẩm keo dán đá 2 thành phần Epoxy Samjoong SJE-3000

Địa điểm:Quận Tân Phú
Thời gian:Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:3.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khi mua 50 hộp keo dán đá 2 thành phần Epoxy Samjoong SJE 3000 trị giá từ 24.432.000đ trở lên, sẽ được tặng 2 hộp cùng loại trị giá: 1.090.000đ

Nội dung chương trình:

Khi mua 50 hộp keo dán đá 2 thành phần Epoxy Samjoong SJE 3000 trị giá từ 24.432.000đ trở lên, sẽ được tặng 2 hộp cùng loại trị giá: 1.090.000đ

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần-SX-TM Và VLXD Bảo Long

Sản phẩm liên quan

Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway
Bắt đầu: 22/11/2019
Kết thúc: 31/12/2025
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 14/08/2020
Kết thúc: 14/08/2024
HOTLINE
38.239.572