Tặng hàng cho Cửa hàng bán lẻ và Đại lý đạt hoặc vượt chỉ tiêu doanh số mua hàng từ Công ty

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các sản phẩm dây thừng nhựa PP và PE, dây thừng bện, chỉ nhựa, lưới, đèn, lưới cào, nhớt, khay cá, bơm chìm do Công ty mua bán và phân phối.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm dây thừng nhựa PP và PE, dây thừng bện, chỉ nhựa, lưới, đèn, lưới cào, nhớt, khay cá, bơm chìm do Công ty mua bán và phân phối.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các Cửa hàng bán lẻ và Đại lý của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Brothers Việt Nam trên toàn quốc.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:15.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Đối với các sản phẩm dây thừng nhựa PP và PE, dây thừng bện, chỉ nhựa, lưới: Trong khoảng thời gian khuyến mại nếu Cửa hàng bán lẻ và Đại lý mua hàng đạt hoặc vượt chỉ tiêu do công ty đề ra (như chi tiết nội dung khuyến mãi đính kèm) thì Công ty sẽ căn cứ vào bảng quy đổi thưởng dây thừng (như chi tiết nội dung khuyến mãi đính kèm) để tặng tiền hoặc tặng cho Cửa hàng bán lẻ và Đại lý khối lượng hàng hóa cùng loại với hàng hóa mà Cửa hàng bán lẻ và Đại lý đã mua đạt hoặc vượt chỉ tiêu. Phương thức quy đổi hàng tặng đối với các sản phẩm dây thừng nhựa PP và PE, dây thừng bện, chỉ nhựa, lưới: Căn cứ vào bảng quy đổi thưởng, Công ty sẽ tính số tiền khuyến mãi mà Cửa hàng bán lẻ và Đại lý được hưởng, từ số tiền khuyến mãi được hưởng đó Công ty sẽ quy ra thành hàng hóa khuyến mãi theo mức giá đã niêm yết (như chi tiết nội dung khuyến mãi đính kèm) và tặng hàng hóa khuyến mại này cho Cửa hàng bán lẻ và Đại lý.  Đối với các sản phẩm đèn, nhớt, khay cá, bơm chìm do Công ty mua bán và phân phối: Trong khoảng thời gian khuyến mại nếu Cửa hàng bán lẻ và Đại lý mua hàng đạt hoặc vượt chỉ tiêu do công ty đề ra thì Công ty sẽ căn cứ vào bảng quy đổi thưởng đèn, nhớt, khay cá, bơm chìm (như chi tiết nội dung khuyến mãi đính kèm) để tặng tiền hoặc tặng cho Cửa hàng bán lẻ và Đại lý khối lượng hàng hóa cùng loại với hàng hóa mà Nhà phân phối đã mua đạt hoặc vượt chỉ tiêu.  Kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty sẽ tập hợp thông tin sản lượng mua hàng từ các Cửa hàng bán lẻ và Đại lý để làm căn cứ trả thưởng.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SIAM BROTHERS VIỆT NAM

TẶNG HÀNG CHO NHÀ PHÂN PHỐI
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Khuyến mại đặt hàng trực tuyến qua phần mềm DMS
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
ĐỒNG HÀNH CÙNG SIAM BROTHERS VIỆT NAM
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

Mua "Implant" được đi "Italy"
Bắt đầu: 15/04/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua bạt được quà
Bắt đầu: 10/05/2019
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TÍCH LŨY 3 NĂM
Bắt đầu: 20/08/2019
Kết thúc: 31/01/2022
Mua implant đi Châu Âu
Bắt đầu: 20/10/2019
Kết thúc: 20/10/2021
Gửi hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 15/11/2019
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572