TẶNG (GIẢM CÂN AB) CHO KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

TẶNG (GIẢM CÂN AB) CHO 100 KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

TẶNG (GIẢM CÂN AB) CHO 100 KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

TẶNG (GIẢM CÂN AB) CHO 100 KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 26/03/2019 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:98.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

KHÔNG CÓ

Nội dung chương trình:

TẶNG (GIẢM CÂN AB) CHO 100 KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM KHI KHÁCH HÀNG GỌI TRONG KHUNG GIỜ QUẢNG CÁO

Sản phẩm của CTY TNHH KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ UIMI VIỆT NAM

TẶNG MẶT NẠ MẮT CHO 100 KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN
Bắt đầu: 26/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG (RIZIN) CHO KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM
Bắt đầu: 02/10/2019
Kết thúc: 31/12/2020

Sản phẩm liên quan

TẶNG QUÀ KHI MUA HÀNG MỸ PHẨM ĐẠT TRÊN 78.750.000 VNĐ
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 15/04/2023
CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT KHÁCH HÀNG - MAC
Bắt đầu: 01/10/2018
Kết thúc: 31/12/2020
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572