Tặng dịch vụ khi đặt tiệc cưới tại Khách Sạn Bến Thành (Rex Hotel)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiệc cưới và các dịch vụ liên quan.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

DỊch vụ trang trí tiệc cưới, phòng tân hôn với buffet sáng, voucher ăn tối, ban nhạc, bàn ăn thử, dàn chào mừng khách, .... và các dịch vụ liên quan đến tiệc cưới

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng đặt tiệc cưới tại Khách Sạn Bến Thành (Rex Hotel)

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/09/2020 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:7.653.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không

Nội dung chương trình:

Tặng các dịch vụ liên quan đến tiệc cưới khi khách đặt tiệc đáp ứng được điều kiện của nội dung khuyến mãi (Chi tiết theo nội dung khuyến mãi đính kèm).

Sản phẩm của Khách sạn Bến Thành

Sản phẩm liên quan

Chương trình WMC Prestige
Bắt đầu: 12/03/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Thẻ thành viên
Bắt đầu: 03/07/2018
Kết thúc: 17/10/2067
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Ưu đãi khách hàng có thẻ Áo dài
Bắt đầu: 04/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025
Phiếu ưu đãi (voucher) 200.000VNĐ, 500.000VNĐ, 1.000.000VNĐ
Bắt đầu: 04/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025
HOTLINE
38.239.572