Quảng Bá Sản Phẩm

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dành cho phụ nữ như: Hồng Sâm, Nhân Sâm, Các sản phẩm, thực phẩm liên quan tới Hồng Sâm, Nhân Sâm, các sản phẩm về than hoạt tính,...

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dành cho phụ nữ như: Hồng Sâm, Nhân Sâm, Các sản phẩm, thực phẩm liên quan tới Hồng Sâm, Nhân Sâm, các sản phẩm về than hoạt tính,...

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Mọi khách hàng có nhu cầu

Địa điểm:Quận 11
Thời gian:Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 14/11/2023
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại như tệp tin đính kèm

Sản phẩm của Công Ty TNHH Bio GuemSan

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
THẺ VIP_ LKI
Bắt đầu: 09/01/2018
Kết thúc: 31/01/2208
HOTLINE
38.239.572