Quà Tặng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Bộ sản phẩm cao cấp Eco One trị giá 100 triệu đồng: bao gồm 01 máy tạo nước khử khuẩn đa năng Eco One (xuất xứ Mỹ) – “sản xuất dung dịch diệt khuẩn và tẩy rửa thân thiện với môi trường, bảo vệ toàn diện sức khỏe”, 5 (năm) năm sử dụng nguyên liệu miễn phí từ nhà cung cấp. -Miễn phí quản lý 02 (hai) năm đầu cho Khách hàng. Phí Quản Lý là 22.000 (hai mươi hai ngàn) Đồng cộng 10% thuế GTGT trên mỗi mét vuông diện tích Căn Hộ một tháng (22.000 VNĐ/m2/tháng).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bất Động Sản, Căn Hộ Du Lịch

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khi Khách Hàng ký phiếu đặt cọc mua căn hộ du lịch Ariyana Smart Condotel Nha Trang và khi ký Hợp đồng mua bán đúng tiến độ 20% (Giá trị hợp đồng đã bao gồm VAT)

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 17/10/2020 đến ngày 17/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:2.500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Công Ty Conasi thực hiện tặng cho khách hàng đặt cọc đủ 100.000.000 VNĐ( Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn) cho 1 căn hộ du lịch Ariyana Smart Condotel Nha Trang và thanh toán đủ 20% (đã bao gồm tiền đặt cọc) ký Hợp đồng mua bán tương đương 464.821.496 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi bốn triệu tám trăm hai mươi mốt ngàn bốn trăm chín mươi sáu đồng) theo đúng tiến độ từ ngày 17/10/2020-17/12/2020 bao gồm: - Bộ sản phẩm cao cấp Eco One trị giá 100 triệu đồng bao gồm: 01 máy tạo nước khử khuẩn đa năng Eco One (xuất xứ Mỹ) – “sản xuất dung dịch diệt khuẩn và tẩy rửa thân thiện với môi trường, bảo vệ toàn diện sức khỏe”, 5 (năm) năm sử dụng nguyên liệu miễn phí từ nhà cung cấp 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng) Bộ sản phẩm này đã bao gồm vận chuyển và lắp đặt máy cho khách hàng. -Miễn phí quản lý 02 (hai) năm đầu cho Khách hàng 30.000.000 VNĐ( bằng chữ: Ba mươi triệu đồng). Phí Quản Lý là 24.200 VNĐ/m2/tháng (Bằng chữ: Hai mươi bốn ngàn hai trăm đồng) đã bao gồm 10% thuế GTGT. Ghi chú: Chỉ áp dụng chương trình KM khi khách hàng thanh toán đúng tiến độ từ ngày 17/10/2020-17/12/2020 Công ty cam kết tổng giá trị các hình thức khuyến mại nêu trên không quá 50% giá trị của sản phẩm được bán và mỗi chương trình không kéo dài 90 ngày/năm cộng gộp.

Nội dung chương trình:

Công Ty Conasi thực hiện tặng cho khách hàng đặt cọc đủ 100.000.000 VNĐ( Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn) cho 1 căn hộ du lịch Ariyana Smart Condotel Nha Trang và thanh toán đủ 20% (đã bao gồm tiền đặt cọc) ký Hợp đồng mua bán tương đương 464.821.496 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi bốn triệu tám trăm hai mươi mốt ngàn bốn trăm chín mươi sáu đồng) theo đúng tiến độ từ ngày 17/10/2020-17/12/2020 bao gồm: - Bộ sản phẩm cao cấp Eco One trị giá 100 triệu đồng bao gồm: 01 máy tạo nước khử khuẩn đa năng Eco One (xuất xứ Mỹ) – “sản xuất dung dịch diệt khuẩn và tẩy rửa thân thiện với môi trường, bảo vệ toàn diện sức khỏe”, 5 (năm) năm sử dụng nguyên liệu miễn phí từ nhà cung cấp 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng) Bộ sản phẩm này đã bao gồm vận chuyển và lắp đặt máy cho khách hàng. -Miễn phí quản lý 02 (hai) năm đầu cho Khách hàng 30.000.000 VNĐ( Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng). Phí Quản Lý là 24.200 VNĐ/m2/tháng (Bằng chữ: Hai mươi bốn ngàn hai trăm đồng) đã bao gồm 10% thuế GTGT. Ghi chú: Chỉ áp dụng chương trình KM khi khách hàng thanh toán đúng tiến độ từ ngày 17/10/2020-17/12/2020 Công ty cam kết tổng giá trị các hình thức khuyến mại nêu trên không quá 50% giá trị của sản phẩm được bán và mỗi chương trình không kéo dài 90 ngày/năm cộng gộp.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CONASI

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572