Phát mẫu sản phẩm_nhãn hàng Karex (01.01-31.12.21)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

BỘ SẢN PHẨM ONE trị giá 70.000vnd

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

BỘ SẢN PHẨM ONE trị giá 70.000vnd

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:650.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Phát hàng mẫu cho khách hàng trên địa bàn dùng thử Bộ sản phẩm ONE trị giá 70.000vnd của Karex mà không phải trả tiền, trong thời gian khuyến mại không giới hạn số lần được nhận và số mẫu được nhận mỗi lần.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572