Nhân đôi Tốc độ

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bằng tiền thông qua chuyển khoản

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm Oriflame

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Người tham gia bán hàng đa cấp (gọi tắt là Nhà phân phối) mở một trong các chức danh (danh hiệu) bên dưới chậm nhất vào ngày 31/10/2021 và đăng ký tham gia chương trình "Nhân đôi Tốc độ" này: - Giám đốc độc lập (Director) - Giám đốc độc lập Vàng (Gold Director) - Giám đốc độc lập Vàng Cấp cao (Senior Gold Director) - Giám đốc độc lập Ngọc Bích (Sapphire Director) - Giám đốc độc lập Kim Cương (Diamond Director) - Giám đốc độc lập Kim Cương Cấp cao (Senior Diamond Director) - Giám đốc độc lập Kim Cương Đôi (Double Diamond Director) - Giám đốc Điều hành độc lập (Executive Director) - Giám đốc Điều hành độc lập Vàng (Gold Executive Director) - Giám đốc Điều hành độc lập Ngọc Bích (Sapphire Executive Director) - Giám đốc Điều hành độc lập Kim Cương (Diamond Executive Director) - Giám đốc Lãnh đạo độc lập (President Director) - Giám đốc Lãnh đạo độc lập Cấp cao (Senior President Director)

Địa điểm:Quận Phú Nhuận
Thời gian:Từ ngày 02/02/2021 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:4.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

xem đính kèm ở mục 10 này

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM

Ưu đãi nóng cho các bộ (set) NovAge
Bắt đầu: 01/10/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Nhân đôi Tốc độ
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Executive Director)
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2025
Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Diamond Director)
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2026

Sản phẩm liên quan

TẶNG QUÀ KHI MUA HÀNG MỸ PHẨM ĐẠT TRÊN 78.750.000 VNĐ
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 15/04/2023
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 3, QUÝ 4.2019
Bắt đầu: 06/06/2019
Kết thúc: 31/12/2109
Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Diamond Director)
Bắt đầu: 26/07/2019
Kết thúc: 31/12/2023
HOTLINE
38.239.572