Mua sản phẩm Vương Tràm Hương 60ml được tặng ngay sản phẩm cùng loại

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Vương tràm hương 60ml x hộp

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Vương tràm hương 60ml x hộp

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua sản phẩm từ công ty cổ phần Rosabela Việt Nam

Địa điểm:Quận Bình Thạnh
Thời gian:Từ ngày 24/04/2018 đến ngày 24/04/2020
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi khách hàng mua 05 hộp sản phẩm Vương Tràm Hương 60ml trị giá 53.000đ/hộp được tặng ngay 01 hộp sản phẩm cùng loại Khi khách hàng mua 10 hộp sản phẩm Vương Tràm Hương 60ml trị giá 53.000đ/hộp được tặng ngay 03 hộp sản phẩm cùng loại

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN ROSABELA VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572