MUA SẮM CÙNG HOTDEAL

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Dịch vụ ăn uống, giải trí, sản phẩm, du lịch, thời trang, phụ kiện, dịch vụ khác.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Giảm giá từ 10% đến 50%.

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

thành viên website: www.hotdeal.vn

Địa điểm:Quận 11
Thời gian:Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020
Tổng giá trị giải thưởng:200.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Giảm giá hàng hóa, dịch vụ.

Nội dung chương trình:

Giảm giá hàng hóa, dịch vụ 10% đến 50%.

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Hotdeal

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
HOTLINE
38.239.572