ALBION- CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 12/2016

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

1. Exage White White Crystal Milk II 21g 2. Exage Cleansing Oil 21 g 3. Vitamin C (C-Charge) 4. Skin Conditioner 27ml/ Skin Conditioner 12ml 5. Eclafutur 8ml/Eclafutur 0.6ml 6. Skincon Mask 7.Infinesse Melano Resistance IA 0.6ml 8. Khăn tím ALBION Blanket 9. Túi Tissue Pouch 10. Túi ALBION IVORY Flower Cosmetic 11. Túi AlBIOn Ivory Small Tote 12. Herbal Oil 8.0ml 13. Bông Cotton 14. Bông phấn trang điểm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Mỹ phẩm chăm sóc da Albion Nhật Bản.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nữ Từ 25 đến 65 tuổi

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2106
Tổng giá trị giải thưởng:178.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1. Khuyến mãi theo giá trị: - 30 bộ gồm: 01 Exage White Crystal Milk 21g (Trị giá: 132.000đ/bộ) - 30 bộ gồm: 01 Exage Cleansing Oil 21ml + 4 ống C-charge (Trị giá: 293.000đ/bộ) - 30 bộ gồm: 01 Exage Cleansing Oil 21ml+ 01 EXG Crystal Mill 21g+ 01 Skin Conditioner 27ml (Trị gá: 405.000đ/bộ) - 30 bộ gồm: 01 Eclafutur 8.0ml + 01Skincond Mask (Trị giá:596 .000đ/bộ) 2. Khuyến mái theo sản phẩm: - 30 bộ gồm: 05 cặp Infinesse Melano Resistance IA 0.6ml (Trị giá: 195.000đ/bộ) - 30 bộ gồm: 01 Skin Conditioner 27ml + 05 cotton (10 miếng) (Trị giá: 208.000đ/bộ) - 30 bộ gồm: 05 cặp Eclafutur 0.6ml (Trị giá : 190.000đ/bộ) - 30 bộ gồm: 01 Túi Albion TissuePouch + 01 Skin Conditioner 12ml (Trị giá: 237.000đ/bộ) hoặc 02 miếng bông phấn trang điểm +01 Skin Conditioner 12ml (Trị giá: 237.000đ/bộ) - 30 bộ gồm: 01 khăn tím ALBION Blanket +01 Skicon Mask (Trị giá: 390.000đ/bộ) - 30 bộ gồm: 01 túi ALBION Ivory Flower Cosmetic (Trị giá: 350.000đ) hoặc 01 túi ALBION Ivory Small Tote (Trị giá: 350.000đ/bộ) hoặc 01 EXG Cleansing Oil 21ml + 01EXG Crystal Milk II 21ml + 01 Skincon Mask (Trị giá: 300.000đ/bộ) - 30 bộ gồm: 01 túi xanh khuyến mãi (Trị giá: 1.150.000đ/bộ) hoặc: 01 Eclafutur 8.0ml + 01 Herbal Oil 8.0ml+ 7 ống C-charge (Trị giá: 1.150.000đ/bộ) Và, một số sản phẩm dùng để tặng khách hàng trải nghiệm, dùng thử tại phòng chăm sóc khách hàng. (Tổng giá trị các sản phẩm dùng thử : 54.000.000đ)

Nội dung chương trình:

1. Khuyến mãi theo giá trị: - Đơn hàng 1.500.000đ: Tặng 01 Exage White Crystal Milk 21g (Trị giá: 132.000đ/bộ) - Đơn hàng 3.000.000đ: Tặng 01 Exage Cleansing Oil 21ml + 4 ống C-charge (Trị giá: 293.000đ/bộ) - Đơn hàng 4.500.000đ: Tặng 01 Exage Cleansing Oil 21ml+ 01 EXG Crystal Mill 21g+ 01 Skin Conditioner 27ml (Trị gá: 405.000đ/bộ) - Đơn hàng 6.000.000đ: Tặng 01 Eclafutur 8.0ml + 01Skincond Mask (Trị giá:596 .000đ/bộ) 2. Khuyến mái theo sản phẩm: - Mua Exage White Clear Lotion: Tặng 05 cặp Infinesse Melano Resistance IA 0.6ml (Trị giá: 195.000đ/bộ) - Mua EXG Crystal Milk I hoặc Milk III: Tặng 01 Skin Conditioner 27ml + 05 cotton (10 miếng) (Trị giá: 208.000đ/bộ) - Mua Excia Circulating Watery Cleansing Cream: Tặng 05 cặp Eclafutur 0.6ml (Trị giá : 190.000đ/bộ) - Mua Smart Skin & Chiffon : Tặng 01 Túi Albion TissuePouch + 01 Skin Conditioner 12ml (Trị giá: 237.000đ/bộ) hoặc 02 miếng bông phấn trang điểm +01 Skin Conditioner 12ml (Trị giá: 237.000đ/bộ) - Mua EXCIA Whitening Rich Milk/ Extra Rích Milk: Tặng 01 khăn tím ALBION Blanket +01 Skicon Mask (Trị giá: 390.000đ/bộ) - Mua Eclafutur : Tặng 01 túi ALBION Ivory Flower Cosmetic (Trị giá: 350.000đ) hoặc 01 túi ALBION Ivory Small Tote (Trị giá: 350.000đ/bộ) hoặc 01 EXG Cleansing Oil 21ml + 01EXG Crystal Milk II 21ml + 01 Skincon Mask (Trị giá: 300.000đ/bộ) - Mua bộ Exciagoomf 3 sản phẩm (Milk SV + Lotion SV + Crystal Cooktail): Tặng 01 túi xanh khuyến mãi (Trị giá: 1.150.000đ/bộ) hoặc: 01 Eclafutur 8.0ml + 01 Herbal Oil 8.0ml+ 7 ống C-charge (Trị giá: 1.150.000đ/bộ)

Sản phẩm của Công ty TNHH Runway Asia Beauty

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572