Mua Nước súc miệng Nha Diệu Ngọc tặng ngay sản phẩm cùng loại

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Nước Súc Miệng Nha Diệu Ngọc

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Nước Súc Miệng Nha Diệu Ngọc

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua sản phẩm từ công ty

Địa điểm:Quận Bình Thạnh
Thời gian:Từ ngày 09/05/2019 đến ngày 09/05/2021
Tổng giá trị giải thưởng:40.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi khách hàng mua 4 sản phẩm nước súc miệng Nha diệu ngọc trị giá 53.000đ/ sản phẩm sẽ được tặng ngay 1 sản phẩm cùng loại trị giá 53.000đ/sản phẩm Khi khách hàng mua 5 sản phẩm nước súc miệng Nha diệu ngọc trị giá 53.000đ/ sản phẩm sẽ được tặng ngay 1 sản phẩm cùng loại trị giá 53.000đ/sản phẩm Khi khách hàng mua 10 sản phẩm nước súc miệng Nha diệu ngọc trị giá 53.000đ/ sản phẩm sẽ được tặng ngay 3 sản phẩm cùng loại trị giá 53.000đ/sản phẩm Khi khách hàng mua 10 sản phẩm nước súc miệng Nha diệu ngọc trị giá 53.000đ/ sản phẩm sẽ được tặng ngay 2 sản phẩm cùng loại trị giá 53.000đ/sản phẩm

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN ROSABELA VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572