MUA HÀNG ĐƯỢC QUÀ

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Nước Rửa Chén 5 kg Nước Rửa chén Sạch Khuẩn 1kg Nước Rửa chén Sạch Khuẩn 5kg Nước Lau sàn 1 kg Nước Lau sàn 5 kg Nước Lau sàn Sạch Khuẩn 1 kg Nước Lau sàn Sạch Khuẩn 5 kg Dung dịch rửa tay 5 kg Gel Rửa tay khô 500 ml Gel Rửa tay khô 100 ml Gel Rửa tay khô 5kg JUMBO VAPE F1 XỊT MUỖI 600ML JUMBO VAPE F1 CÔN TRÙNG 600ML Tẩy Javel 1 Lít Tẩy đậm đặc 900ml Nước giặt xả Sina 1,8 kg Nước giặt xả Sina 3kg Nước giặt xả Sạch Khuẩn 3,8 kg

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Nước Rửa Chén 5 kg Nước Rửa chén Sạch Khuẩn 1kg Nước Rửa chén Sạch Khuẩn 5kg Nước Lau sàn 1 kg Nước Lau sàn 5 kg Nước Lau sàn Sạch Khuẩn 1 kg Nước Lau sàn Sạch Khuẩn 5 kg Dung dịch rửa tay 5 kg Gel Rửa tay khô 500 ml Gel Rửa tay khô 100 ml Gel Rửa tay khô 5kg JUMBO VAPE F1 XỊT MUỖI 600ML JUMBO VAPE F1 CÔN TRÙNG 600ML Tẩy Javel 1 Lít Tẩy đậm đặc 900ml Nước giặt xả Sina 1,8 kg Nước giặt xả Sina 3kg Nước giặt xả Sạch Khuẩn 3,8 kg

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng

Địa điểm:Huyện Hóc Môn
Thời gian:Từ ngày 11/07/2020 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng mua hàng trong tháng

Nội dung chương trình:

1/ 1 can Nước Rửa Chén 5 kg hoặc 1 can Nước Lau sàn 5 kg hoặc 1 chai Gel Rửa tay khô 500 ml hoặc 1 can Nước giặt xả Sina 1,8 kg trị giá 145.000 đồng thì được tặng 2 chai Nước Rửa chén Sạch Khuẩn 1kg hoặc 2 chai Nước Lau sàn 1 kg hoặc 2 chai Nước Lau sàn Sạch Khuẩn 1 kg trị giá 50.000 đồng 2/ 1 can Nước Rửa chén Sạch Khuẩn 5kg hoặc 1 can Nước Lau sàn Sạch Khuẩn 5 kg trị giá 160.000 đồng thì được tặng 2 chai Nước Rửa chén Sạch Khuẩn 1kg hoặc 2 chai Nước Lau sàn 1 kg hoặc 2 chai Nước Lau sàn Sạch Khuẩn 1 kg trị giá 50.000 đồng 3/ 2 chai Gel Rửa tay khô 100 ml hoặc 1 chai JUMBO VAPE F1 CÔN TRÙNG 600ML hoặc 1 chai JUMBO VAPE F1 XỊT MUỖI 600ML hoặc 1 chai Tẩy đậm đặc 900ml trị giá 93.000 đồng thì được tặng 1 chai Nước Rửa chén Sạch Khuẩn 1kg hoặc 1 chai Nước Lau sàn 1 kg hoặc 1 chai Nước Lau sàn Sạch Khuẩn 1 kg trị giá 25.000 đồng 4/ 1 can Nước giặt xả Sina 3kg trị giá 210.000 đồng thì được tặng 3 chai Nước Rửa chén Sạch Khuẩn 1kg hoặc 3 chai Nước Lau sàn 1 kg hoặc 3 chai Nước Lau sàn Sạch Khuẩn 1 kg trị giá 75.000 đồng 5/ 1 Can Nước giặt xả Sạch Khuẩn 3,8 kg trị giá 260.000 đồng thì được tặng 3 chai Nước Rửa chén Sạch Khuẩn 1kg hoặc 3 chai Nước Lau sàn 1 kg hoặc 3 chai Nước Lau sàn Sạch Khuẩn 1 kg trị giá 75.000 đồng 6/ Mua 3 Can Rửa chén kg, 3 Can Rửa chén Sạch Khuẩn 5kg, 3 Chai Lau sàn 1 kg, 3 can Lau sàn 5 kg, 3 can Lau sàn Sạch Khuẩn 5 kg, 3 can Dung dịch rửa tay 5 kg, 3 chai Rửa tay khô 500 ml, 3 chai Rửa tay khô 100 ml, 3 can Rửa tay khô 5 kg, 3 bình JUMBO VAPE F1 xịt muỗi 600 ml, 3 bình JUMBO VAPE F1 côn trùng 600 ml, 3 chai Nước Tẩy Javel 1 lít, 3 chai Tẩy đậm đặc 900ml, 3 can Giặt xả SINA 1,8 kg, 3 can Giặt xả SINA 3 kg, 3 can nước giặt xả sạch khuẩn 3,8kg được tặng 1 sản phẩm cùng loại 7/ Mua 1 Chai Rửa tay khô 500 ml trị giá 148.000 đồng được tặng 2 chai Nước Tẩy Javel 1 lít trị giá 52.000 đồng 8/ Mua 2 chai Rửa tay khô 100 ml trị giá 96.000 đồng được tặng 1 chai Lau sàn 1 kg 34.000 đồng 9/ Mua 1 can Rửa tay khô 5 kg trị giá 980.000 đồng được tặng 1 can Rửa tay Sạch Khuẩn 5 kg hoặc 2 can Lau sàn Sạch Khuẩn 5 kg hoặc 2 can Rửa chén Sạch Khuẩn 5kg trị giá 340.000 đồng 10/ Mua 1 bình JUMBO VAPE F1 xịt muỗi 600 ml trị giá 80.000 đồng được tặng 1 chai Nước Tẩy Javel 1 lít trị giá 26.000 đồng 11/ Mua 1 bình JUMBO VAPE F1 côn trùng 600 ml trị giá 92.000 đồng được tặng 1 chai Lau sàn 1 kg trị giá 32.000 đồng

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FRESICO

MUA HÀNG ĐƯỢC QUÀ TẶNG
Bắt đầu: 10/06/2020
Kết thúc: 31/12/2021
MUA HÀNG ĐƯỢC QUÀ
Bắt đầu: 16/06/2020
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572