Mua Ensure Gold 400g tặng bình thể thao cao cấp - MT

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bình thể thao cao cấp (Bình Dumbbell Ensure)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold loại 400g - Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold ít ngọt hương vani loại 400g - Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold hương cà phê loại 400g - Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold hương lúa mạch loại 400g - Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold Green Health loại 400g

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng là người tiêu dùng mua các sản phẩm khuyến mại trên và tham gia chương trình :" Mua Ensure Gold 400g tặng bình thể thao cao cấp - MT"

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 30/04/2022
Tổng giá trị giải thưởng:152.460.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua 1 lon loại 400gr Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold (362.000 đồng/lon) hoặc Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold ít ngọt hương vani (362.000 đồng/lon) hoặc hoặc Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold hương cà phê (362.000 đồng/lon) hoặc Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold hương lúa mạch (362.000 đồng/lon) hoặc Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold Green Health (381.000 đồng/lon) sẽ được tặng 01 bình Dumbbell Ensure (34.659đồng/bình). Tổng giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại toàn quốc là 340.956.000 đồng. Riêng tổng giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại tại TP Hồ Chí Minh là 152.460.000 đồng

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
THẺ VIP_ LKI
Bắt đầu: 09/01/2018
Kết thúc: 31/01/2208
HOTLINE
38.239.572