MUA CÀNG NHIỀU NHẬN CÀNG NHIỀU

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:Dầu nhớt
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Dầu nhớt
Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa
Đối tượng được khuyến mại:Các đại lý của công ty
Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/06/2017 đến ngày 31/07/2017
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:Mua 20 xô nhớt động cơ loại CH-4 hoặc CI-4, tặng 1 xô nhớt động cơ cùng loại cùng bao bì (Áp dụng cho bao bì 18L/ Xô)
Nội dung chương trình:Đối với khách hàng mua một lần 100 xô trở lên: Cứ 20 xô nhớt động cơ loại CH-4 hoặc CI-4, tặng 1 xô nhớt động cơ cùng loại cùng bao bì (Áp dụng cho bao bì 18L/ Xô)

Sản phẩm của Công ty TNHH MKP Tech

MUA DẦU NHỚT TẶNG DẦU NHỚT
Bắt đầu: 20/03/2017
Kết thúc: 31/03/2018
MUA 3 XÔ TẶNG 1 ÁO THUN
Bắt đầu: 02/08/2017
Kết thúc: 02/08/2018
MUA DẦU NHỚT TẶNG 1 ÁO THUN VÀ 1 ÁO MƯA
Bắt đầu: 08/08/2017
Kết thúc: 08/08/2018
Mua dầu nhớt, Tặng Can 1 Lít
Bắt đầu: 08/09/2017
Kết thúc: 31/12/2017

Sản phẩm liên quan

"SONBOSS 10 NĂM PHÁT TRIỂN" - 095/16/TT
Bắt đầu: 05/06/2016
Kết thúc: 31/12/2017
Khuyến mãi ô tô
Bắt đầu: 10/06/2016
Kết thúc: 31/12/2017
Chương trình khuyến mại _VH 2016_TB
Bắt đầu: 15/06/2016
Kết thúc: 31/12/2018
Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mãi đặc biệt
Bắt đầu: 02/07/2016
Kết thúc: 31/05/2018