MUA CÀNG NHIỀU NHẬN CÀNG NHIỀU

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:Dầu nhớt
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Dầu nhớt
Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa
Đối tượng được khuyến mại:Các đại lý của công ty
Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/06/2017 đến ngày 31/07/2017
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:Mua 20 xô nhớt động cơ loại CH-4 hoặc CI-4, tặng 1 xô nhớt động cơ cùng loại cùng bao bì (Áp dụng cho bao bì 18L/ Xô)
Nội dung chương trình:Đối với khách hàng mua một lần 100 xô trở lên: Cứ 20 xô nhớt động cơ loại CH-4 hoặc CI-4, tặng 1 xô nhớt động cơ cùng loại cùng bao bì (Áp dụng cho bao bì 18L/ Xô)

Sản phẩm của Công ty TNHH MKP Tech

MUA DẦU NHỚT TẶNG DẦU NHỚT
Bắt đầu: 20/03/2017
Kết thúc: 31/03/2018
MUA CÀNG NHIỀU, NHẬN CÀNG NHIỀU 1
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 31/07/2017
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI MIỀN TÂY
Bắt đầu: 10/06/2017
Kết thúc: 24/07/2017
MUA CÀNG NHIỀU NHẬN CÀNG NHIỀU
Bắt đầu: 01/08/2017
Kết thúc: 31/08/2017

Sản phẩm liên quan

"SONBOSS 10 NĂM PHÁT TRIỂN" - 095/16/TT
Bắt đầu: 05/06/2016
Kết thúc: 31/12/2017
Khuyến mãi ô tô
Bắt đầu: 10/06/2016
Kết thúc: 31/12/2017
Chương trình khuyến mại _VH 2016_TB
Bắt đầu: 15/06/2016
Kết thúc: 31/12/2018
Tích điểm đổi quà tặng
Bắt đầu: 20/06/2016
Kết thúc: 31/07/2017
Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại cho các Nhà Phân Phối Xi Măng Công Thanh
Bắt đầu: 01/07/2016
Kết thúc: 30/06/2017