Mua 6 tặng 3

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

các sản phẩm nhãn hiệu Botiss do công ty nhập khẩu và phân phối.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

các sản phẩm nhãn hiệu Botiss do công ty nhập khẩu và phân phối.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

tất cả khách hàng mua hàng của công ty

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:6.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không áp dụng

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua 6 sản phẩm cùng 1 mã sản phẩm nhãn hiệu Botiss sau đây sẽ được tặng thêm 3 sản phẩm cùng loại. Tên nhà cung cấp Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá (VND) BOTISS 681520 Jason® Collagen membrane 15 x 20 mm 2.514.500 BOTISS 682030 Jason® Collagen membrane 20 x 30 mm 3.078.500 BOTISS 683040 Jason® Collagen membrane 30 x 40 mm 4.747.000 BOTISS 601520 Collprotect® membrane 15 x 20 mm 2.162.000 BOTISS 602030 Collprotect® membrane 20 x 30 mm 2.632.000 BOTISS 603040 Collprotect® membrane 30 x 40 mm 4.089.000 BOTISS 701520 Mucoderm® 15 x 20 mm 3.478.000 BOTISS 702030 Mucoderm® 20 x 30 mm 4.488.500 BOTISS 703040 Mucoderm® 30 x 40 mm 6.791.500 BOTISS 690412 Jason® Collagen fleece 20 x 20 mm 5.475.500 BOTISS 511112 collacone® Alveo cone 2.115.000 BOTISS 440000 botiss Titan-Pin-Set 7.543.500 BOTISS 440310 botiss Titan Pins 2.256.000 BOTISS 1510 Cerabone® Granulate 0,5cc (0,5-1,0 mm) 1.645.000 BOTISS 1511 Cerabone® Granulate 1,0cc (0,5-1,0 mm) 2.185.500 BOTISS 1512 Cerabone® Granulate 2,0cc (0.5-1.0mm) 3.478.000 BOTISS 1521 Cerabone® Granulate 1,0cc (1,0-2,0 mm) 2.185.500 BOTISS 1522 Cerabone® Granulate 2,0cc (1,0-2,0 mm) 3.478.000 BOTISS 20005 maxresorb® Granulate 0,5cc (0,5-1,0 mm) 1.245.500 BOTISS 20010 maxresorb® Granulate 1,0cc (0,5 - 1,0 mm) 1.692.000 BOTISS 20105 maxresorb® Granulate 0,5cc (0,8-1,5 mm) 1.245.500 BOTISS 20120 maxresorb® Granulate 2,0cc 2.444.000 BOTISS 22005 maxresorb® inject 0,5cc 2.068.000 BOTISS 22010 maxresorb® inject 1,0cc 2.726.000 BOTISS 250001 collacone® max 1.809.500 Tổng giá trị khuyến mại tương đương 50.0% tổng giá trị mua hàng.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV

Mua 1 được nhiều
Bắt đầu: 15/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
Phát mẫu dùng thử Kẹo mềm Krim Stix
Bắt đầu: 20/11/2017
Kết thúc: 27/06/2023
THẺ VIP_ LKI
Bắt đầu: 09/01/2018
Kết thúc: 31/01/2208
HOTLINE
38.239.572