Mở lối thành công cùng Nutrilite Core 9

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

6.1 Khuyến mại 1: Thực phẩm bổ sung Nutrilite Mixed Collagen Peptide Drink trị giá 1.000.000 VND / sản phẩm (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT). 6.2 Khuyến mại 2: Nón Bảo Hiểm Nutrilite trị giá 232.000 VND / sản phẩm (Giá đã bao gồm VAT). 6.3 Khuyến mại 3: Dầu olive nguyên chất Amway Queen Extra Virgin Olive Oil trị giá 165.000 VND / sản phẩm (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Theo danh sách hàng hóa, dịch vụ khuyến mại đính kèm.

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Giai đoạn 1: Ngày 04/09/2021 đến ngày 05/09/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên - là một trong 20 danh hiệu sau đây: • Platinum (Bạch Kim) • Ruby (Hồng Ngọc) • Founders Platinum (Bạch Kim Cấp Cao) • Founders Ruby (Hồng Ngọc Cấp Cao) • Sapphire (Ngọc Bích) • Founders Sapphire (Ngọc Bích Cấp Cao) • Emerald (Ngọc Lục Bảo) • Founders Emerald (Ngọc Lục Bảo Cấp Cao) • Diamond (Kim Cương) • Founders Diamond (Kim Cương Cấp Cao) • Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành) • Founders Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành Cấp Cao) • Double Diamond (Kim Cương Đôi) • Founders Double Diamond (Kim Cương Đôi Cấp Cao) • Triple Diamond (Kim Cương Ba) • Founders Triple Diamond (Kim Cương Ba Cấp Cao) • Crown (Hoàng Quan) • Founders Crown (Hoàng Quan Cấp Cao) • Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ) • Founders Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ Cấp Cao) Giai đoạn 2: Ngày 06/09/2021 đến ngày 07/09/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại Platinum trở xuống (không bao gồm Nhà Phân Phối có danh hiệu từ Platinum trở lên trong Giai đoạn 1) và Khách Hàng Nhà Phân Phối. • Bronze (Đồng) • Silver Producer (Bạc) • Gold Producer (Vàng) • Nhà Phân Phối chưa được Công ty ghi nhận danh hiệu Giai đoạn 3: Ngày 10/09/2021 đến ngày 28/09/2021 áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối (bao gồm Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên trong Giai đoạn 1 và Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại Platinum trở xuống trong Giai đoạn 2) và Khách Hàng Nhà Phân Phối.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 04/09/2021 đến ngày 28/09/2021
Tổng giá trị giải thưởng:12.513.600.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khuyến mại 1: Ước tính 20000 sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nutrilite Mixed Collagen Peptide Drink trị giá 1.000.000 VND / sản phẩm (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT), giá giảm trong chương trình khuyến mại là 500.000 VND / sản phẩm x 20000 = 10.000.000.000 VND (Giá đã bao gồm VAT) Khuyến mại 2: Ước tính 2300 sản phẩm Nón Bảo Hiểm Nutrilite trị giá 232.000 VND / sản phẩm (Giá đã bao gồm VAT) x 2300 = 533.600.000 (Giá đã bao gồm VAT) Khuyến mại 3: Ước tính 12000 sản phẩm Dầu olive nguyên chất Amway Queen Extra Virgin Olive Oil trị giá 165.000 VND / sản phẩm (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT) x 12000 = 1.980.000.000 VND (Giá đã bao gồm VAT) Tổng giá trị: (500.000 VND x 20000) + (232.000 VND x 2300) +(165.000 VND x 12000) = 12.513.600.000 VND (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Nội dung chương trình:

Công ty TNHH Amway Việt Nam (“Amway”) là công ty bán hàng theo phương thức đa cấp được Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 002/QLCT-GCN lần đầu ngày 17/10/2014, gia hạn lần thứ 1 ngày 06/06/2019. Công ty Amway phát triển hệ thống các danh hiệu và tưởng thưởng cho các Nhà phân phối gồm 23 danh hiệu được ghi nhận trong Kế hoạch trả thưởng đã được Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phê duyệt. Từ ngày 23/06/2021 đến hết ngày 09/08/2021, Công ty Amway triển khai chương trình khuyến mại tên “Mở lối thành công cùng Nutrilite Core 9” với nội dung chi tiết như sau: Giai đoạn 1: Ngày 04/09/2021 đến ngày 05/09/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên Giai đoạn 2: Ngày 06/09/2021 đến ngày 07/09/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại Platinum trở xuống (không bao gồm Nhà Phân Phối có danh hiệu từ Platinum trở lên trong Giai đoạn 1) và Khách Hàng Nhà Phân Phối. Giai đoạn 3: Ngày 10/09/2021 đến ngày 28/09/2021 áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối (bao gồm Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên trong Giai đoạn 1 và Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại Platinum trở xuống trong Giai đoạn 2) và Khách Hàng Nhà Phân Phối. Để xác định đối tượng Khách Hàng cho từng giai đoạn, Nhà Phân Phối có thể tự kiểm tra trên hệ thống trực tuyến của Amway, gọi điện thoại đến tổng đài 1800 1700 hoặc trực tiếp đến các trung tâm phân phối của Amway để mua sắm, nhân viên Amway sẽ yêu cầu Nhà Phân Phối cung cấp mã số thành viên tại bước thanh toán để xác định danh hiệu hiện tại mà Nhà Phân Phối đạt được trước khi áp dụng chương trình. Nội dung khuyến mại: Chương trình 1: Trong thời gian khuyến mại, khi Nhà Phân Phối và Khách Hàng Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway Việt Nam tương ứng với từng giai đoạn mua đơn hàng các sản phẩm Nutrilite thuộc 38 mã hàng hóa liệt kê tại mục 5.1 với trị giá hóa đơn từ 5.500.000 VND trở lên (Giá đã bao gồm VAT) thì Nhà Phân Phối và Khách hàng Nhà Phân Phối sẽ được giảm giá 50% khi mua 1 sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nutrilite Mixed Collagen Peptide Drink trị giá 1.000.000 VND / sản phẩm (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT), giá sau khi giảm trong chương trình khuyến mại là 500.000 VND / sản phẩm. Số lượng sản phẩm được giảm giá sẽ tương ứng với giá trị của từng hóa đơn. Tuy nhiên, Nhà Phân Phối, Khách Hàng Nhà Phân Phối không được cộng dồn giá trị giữa các hóa đơn khác nhau. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 9%). Chương trình 2: Trong thời gian khuyến mãi, khi Nhà Phân Phối và Khách Hàng Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway Việt Nam tương ứng với từng giai đoạn mua 1 trong 4 gói giải pháp Core 9 được liệt kê tại mục 5.2 thì Nhà Phân Phối, Khách Hàng Nhà Phân Phối sẽ được nhận 1 Nón Bảo Hiểm Nutrilite/bộ giải pháp. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm từ 7.6% đến 11.3%). Chương trình 3: Trong thời gian khuyến mại, khi Nhà Phân Phối và Khách Hàng Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway Việt Nam tương ứng với từng giai đoạn mua đơn hàng các sản phẩm Nutrilite thuộc 38 mã hàng hóa liệt kê tại mục 5.1 với trị giá hóa đơn từ 2.000.000 VND trở lên (Giá đã bao gồm VAT) thì Nhà Phân Phối và Khách hàng Nhà Phân Phối sẽ được nhận 1 sản phẩm Dầu olive nguyên chất Amway Queen Extra Virgin Olive Oil trị giá 165.000 VND / sản phẩm (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT). Số lượng sản phẩm được nhận sẽ tương ứng với giá trị của từng hóa đơn. Tuy nhiên, Nhà Phân Phối, Khách Hàng Nhà Phân Phối không được cộng dồn giá trị giữa các hóa đơn khác nhau. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 8.25%).

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

THỬ THÁCH ARTISTRY BEAUTY CHALLENGE
Bắt đầu: 19/04/2021
Kết thúc: 31/10/2021
Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2022
Bắt đầu: 01/09/2021
Kết thúc: 31/08/2022
Chăm sóc toàn diện, nâng niu cơ thể bạn
Bắt đầu: 04/10/2021
Kết thúc: 28/10/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572