LOREAL_ACD_LRP_DANG KY HANG THU TESTER 2019

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Không có.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm tặng kèm được nêu trong mục số 10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng của LA ROCHE-POSAY

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem file đính kèm

Sản phẩm của Công ty TNHH L'Oreal Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572