KTMSG21/12002_Chương trình khuyến mãi năm 2022 cho xe mô tô KTM & HUSQVARNA

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Khách hàng mua xe mô tô KTM & HUSQVARNA tại công ty sẽ được tặng Phiếu mua hàng, Gói bảo dưỡng miễn phí lần đầu và lần 2, Gói cứu hộ xe, Túi đeo chéo in logo KTM & HUSQVARNA, Hộp quà tặng KTM & HUSQVARNA theo chi tiết danh sách đính kèm.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Khách hàng mua xe mô tô KTM & HUSQVARNA tại công ty sẽ được tặng Phiếu mua hàng, Gói bảo dưỡng miễn phí lần đầu và lần 2, Gói cứu hộ xe, Túi đeo chéo in logo KTM & HUSQVARNA, Hộp quà tặng KTM & HUSQVARNA theo chi tiết danh sách đính kèm

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua xe mô tô KTM & HUSQVARNA tại công ty sẽ được tặng Phiếu mua hàng, Gói bảo dưỡng miễn phí lần đầu và lần 2, Gói cứu hộ xe, Túi đeo chéo in logo KTM & HUSQVARNA, Hộp quà tặng KTM & HUSQVARNA theo chi tiết danh sách đính kèm.

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:40.699.401.500 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua xe mô tô KTM & HUSQVARNA tại công ty sẽ được tặng Phiếu mua hàng, Gói bảo dưỡng miễn phí lần đầu và lần 2, Gói cứu hộ xe, Túi đeo chéo in logo KTM & HUSQVARNA, Hộp quà tặng KTM & HUSQVARNA theo chi tiết danh sách đính kèm.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AL NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
ALBION- CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 12/2016
Bắt đầu: 01/12/2016
Kết thúc: 31/12/2106
Mua máy photocopy Samsung tặng Điện thoại Di động Samsung
Bắt đầu: 15/12/2016
Kết thúc: 05/02/2107
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 06 AEON CITIMART
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mãi mua hàng tặng kèm
Bắt đầu: 20/04/2018
Kết thúc: 20/04/2023
HOTLINE
38.239.572