Khuyến mãi dành cho Mực in G&G

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Mực in Laser G&G

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Mực in Laser G&G (có giá trị từ 800.000đ trở lên)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các đại lý mua mực in

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 31/12/2029
Tổng giá trị giải thưởng:800.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua 2 hộp mực Laser G&G bất kì trên cùng 1 hóa đơn (hóa đơn 800.000đ trở lên), tặng 1 trong các hộp mực sau: NT-PH435CUU / CE285A / NT-CH278CU / NT-CH2612U Giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại: - NT-PH435CUU : 390.000đ - CE285A: 380.000đ - NT-CH278CU: 380.000đ - NT-CH2612U: 360.000đ

Nội dung chương trình:

Mua 2 hộp mực Laser G&G bất kì trên cùng 1 hóa đơn (hóa đơn 800.000đ trở lên), tặng 1 trong các hộp mực sau: NT-PH435CUU / CE285A / NT-CH278CU / NT-CH2612U Giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại: - NT-PH435CUU : 390.000đ - CE285A: 380.000đ - NT-CH278CU: 380.000đ - NT-CH2612U: 360.000đ

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sunshine

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572