Khuyến mại xăng RON 95-III cho khách hàng đại lý/thương nhân nhượng quyền

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Xăng RON 95-III (giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT 17.600 đồng/lít, giá bán lẻ được điều chỉnh theo nghị định 83/NĐ-CP/2014 ngày 03/09/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xăng dầu các loại: - Xăng RON 95-III: 17.600 đồng/lít - Xăng E5 RON 92-II: 16.270 đồng/lít - Dầu DO 0,05S: 14.900 đồng/lít - Dầu KO: 14.180 đồng/lít Giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT và được điều chỉnh theo nghị định 83/NĐ-CP/2014 ngày 03/09/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng có ký hợp đồng thương nhân nhượng quyền hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu với COMECO, đồng thời có ký giao ước thi đua với COMECO.

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 22/02/2019 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng khi mua xăng dầu các loại đạt và vượt so với kế hoạch năm đã đăng ký với COMECO được khuyến mại tích lũy quy đổi thành xăng RON 95-III tương đương với tổng lượng xăng dầu đã mua trong năm. Mức tính cụ thể như sau: - Khách hàng khi mua từ 5.000.000 lít/năm trở lên được khuyến mại 1,5 đồng/lít xăng dầu các loại - Khách hàng khi mua từ 2.000.000 lít/năm đến dưới 5.000.000 lít năm được khuyến mại 1 đồng/lít xăng dầu các loại. - Khách hàng khi mua dưới 2.000.000 lít/năm được khuyến mại 0,5 đồng/lít xăng dầu các loại. Giá trị sản phẩm khuyến mại và dùng để khuyến mại đã được đề cập tại mục 5&6

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO)

Khuyến mại xăng RON 95-III cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 02/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Khuyến mại xăng RON 95-III cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 02/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Khuyến mại xăng RON 95-III cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 02/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Khuyến mại xăng RON 95-III cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 02/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Khuyến mại xăng RON 95-III cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 02/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Khuyến mại xăng RON 95-III cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 02/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572