khuyến mại xăng cho khách hàng thương nhân nhượng quyền

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

xăng RON95 trị giá 20.090 đồng/lít

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

xăng dầu các loại xăng RON95-III: 20.090 đồng/lít xăng E5RON92-II: 18.240 đồng/lít Dầu DO 0,05S: 15.520 đồng/lít Dầu KO: 14.110 đồng/lít

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

khách hàng có ký hợp đồng thương nhân nhượng quyền hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu với COMECO đồng thời có ký giao ước thi đua với COMECO

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

khách hàng khi mua xăng dầu các loại đạt và vượt so với kế hoạch năm đã đăng ký với COMECO được khuyến mại tích lũy quy đổi thành xăng RON 95 (trị giá 20.090 đồng/lít) tương ứng với tổng số lượng xăng dầu đã mua trong năm. Mức tính cụ thể như sau: - Khách hàng khi mua từ 5.000.000 lít/năm trở lên được khuyến mại 1,5 đồng/lít xăng dầu các loại. - Khách hàng khi mua từ 2.000.000 lít đến dưới 5.000.000 lít/năm được khuyến mại 1 đồng/lít xăng dầu các loại - Khách hàng khi mua dưới 2.000.000 lít/năm được khuyến mại 0,5 đồng/lít xăng dầu các loại. Giá bán lẻ xăng dầu các loại tại thời điểm đăng ký theo giá cơ sở của Bộ Tài chính quy định ngày 16/01/2018: - Xăng RON95-III: 20.090 đồng/lít - Xăng E5RON92-II: 18.240 đồng/lít - Dầu DO 0,05S: 15.520 đồng/lít - Dầu KO: 14.110 đồng/lít

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO)

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572