Khuyến mại tháng 09.2021_Tặng hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bảng kê danh mục sản phẩm đính kèm.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bảng kê danh mục sản phẩm đính kèm.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm của Công ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế Genex được hưởng CTKM từ ngày 18/09/2021 đến ngày 30/09/2021 ( theo bảng kê đính kèm trên)

Địa điểm:Quận Tân Phú
Thời gian:Từ ngày 18/09/2021 đến ngày 30/09/2021
Tổng giá trị giải thưởng:312.400.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua hàng tặng hàng theo cơ chế CTKM từ ngày 18/09/2021 đến ngày 30/09/2021 ( theo bảng kê đính kèm trên)

Nội dung chương trình:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm của Công ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế Genex được hưởng CTKM từ ngày 18/09/2021 đến ngày 30/09/2021 ( theo bảng kê đính kèm trên)

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI QUỐC TẾ GENEX

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Khuyến mại tháng 10.2021_Tặng hàng
Bắt đầu: 13/10/2021
Kết thúc: 31/10/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572