Khuyến mại tã Huggies Dry Tháng 03 và tháng 4/2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 23.000 VNĐ. - 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 26.000 VNĐ. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 43.000 VNĐ. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 47.000 VNĐ. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL trị giá 51.000 VNĐ. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL trị giá 57.000 VNĐ.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Tã quần Huggies Dry cỡ M loại 42 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ L loại 38 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ M loại 74 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ L loại 68 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ XL loại 62 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ XXL loại 56 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng.

Địa điểm:Quận 4
Thời gian:Từ ngày 01/03/2020 đến ngày 30/04/2020
Tổng giá trị giải thưởng:11.473.176.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khi khách hàng mua các sản phẩm tại cửa hàng và siêu thị: - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ M loại 42 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói tặng 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 23.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ L loại 38 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói tặng 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 26.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ M loại 74 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 43.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ L loại 68 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 47.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XL loại 62 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL trị giá 51.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XXL loại 56 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL trị giá 57.000 VNĐ. Số Lượng giải thưởng: - 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M: 89.356 phần. - 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L: 142.196 phần. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M: 41.694 phần. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L: 80.424 phần. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL: 1.647 phần. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL: 1.125 phần.

Nội dung chương trình:

Khi khách hàng mua các sản phẩm tại cửa hàng và siêu thị từ 01/03/2020 – 30/04/2020: - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ M loại 42 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói tặng 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 23.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ L loại 38 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói tặng 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 26.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ M loại 74 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 43.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ L loại 68 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 47.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XL loại 62 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL trị giá 51.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XXL loại 56 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL trị giá 57.000 VNĐ.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN DKSH SMOLLAN FIELD MARKETING

Khuyến mại tã Huggies Dry Tháng 05 và tháng 6/2020
Bắt đầu: 01/05/2020
Kết thúc: 30/06/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572