Khuyến mại tã dán Huggies Tháng 03/2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Khăn ướt em bé Huggies 64*12 trị giá 33.000 VNĐ/gói.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Tã dán Huggies sơ sinh cỡ NB loại (58+2) miếng trị giá 177.000 VNĐ/gói. - Tã dán Huggies sơ sinh cỡ S loại 56 miếng trị giá 210.000 VNĐ/gói.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng.

Địa điểm:Quận 4
Thời gian:Từ ngày 01/03/2020 đến ngày 31/03/2020
Tổng giá trị giải thưởng:5.727.600.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khi khách hàng mua các sản phẩm tại cửa hàng và siêu thị : - Mua 1 gói tã dán Huggies sơ sinh cỡ NB loại (58+2) miếng trị giá 177.000 VNĐ/gói tặng 1 gói khăn ướt Huggies 64*12 trị giá 33.000 VNĐ/gói . - Mua 1 gói tã dán Huggies sơ sinh cỡ S loại 56 miếng trị giá 210.000 VNĐ/gói tặng 1 gói khăn ướt Huggies 64*12 trị giá 33.000 VNĐ/gói . Số lượng giải thưởng: - Khăn ướt em bé Huggies 64*12: 184.050 gói.

Nội dung chương trình:

Khi khách hàng mua các sản phẩm tại cửa hàng và siêu thị từ 01/03/2020 – 31/03/2020: - Mua 1 gói tã dán Huggies sơ sinh cỡ NB loại (58+2) miếng trị giá 177.000 VNĐ/gói tặng 1 gói khăn ướt Huggies 64*12 trị giá 33.000 VNĐ/gói . - Mua 1 gói tã dán Huggies sơ sinh cỡ S loại 56 miếng trị giá 210.000 VNĐ/gói tặng 1 gói khăn ướt Huggies 64*12 trị giá 33.000 VNĐ/gói .

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN DKSH SMOLLAN FIELD MARKETING

Khuyến mại tã Huggies Dry Tháng 05 và tháng 6/2020
Bắt đầu: 01/05/2020
Kết thúc: 30/06/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572