KHUYẾN MẠI SAILING BOAT THÁNG 5

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Muỗng Inox: 4,750đ/cái (-VAT) Nĩa Inox: 4,750đ/cái (-VAT) Vá gỗ chiên: 15,700đ/cái

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dầu thực vật hiệu Sailing Boat- 1 lít: 29,599 VND Dầu thực vật hiệu Sailing Boat- 2 lít: 57,101 VND Dầu thực vật hiệu Sailing Boat- 5 lít: 141,648 VND Dầu nành hiệu Sailing Boat- 1 lít: 34,091 VND Dầu nành hiệu Sailing Boat- 2 lít: 66,818 VND Dầu nành hiệu Sailing Boat- 5 lít: 168,182 VND

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng tiêu dùng

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 17/11/2022
Tổng giá trị giải thưởng:120.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Mua 1 chai Dầu thực vật hoặc Dầu nành hiệu Sailing Boat 1L, Tặng 1 muỗng hoặc nĩa inox - Mua 1 chai Dầu thực vật hoặc Dầu nành hiệu Sailing Boat 2L, Tặng 1 vá gỗ cao cấp - Mua 1 chai Dầu thực vật hoặc Dầu nành hiệu Sailing Boat 5L, Tặng 1 vá gỗ cao cấp và 2 muỗng/nĩa inox * Danh mục giá sản phẩm: Dầu thực vật hiệu Sailing Boat- 1 lít: 29,599 VND Dầu thực vật hiệu Sailing Boat- 2 lít: 57,101 VND Dầu thực vật hiệu Sailing Boat- 5 lít: 141,648 VND Dầu nành hiệu Sailing Boat- 1 lít: 34,091 VND Dầu nành hiệu Sailing Boat- 2 lít: 66,818 VND Dầu nành hiệu Sailing Boat- 5 lít: 168,182 VND Muỗng Inox: 4,750đ/cái (-VAT) Nĩa Inox: 4,750đ/cái (-VAT) Vá gỗ chiên: 15,700đ/cái

Nội dung chương trình:

- Mua 1 chai Dầu thực vật hoặc Dầu nành hiệu Sailing Boat 1L, Tặng 1 muỗng hoặc nĩa inox - Mua 1 chai Dầu thực vật hoặc Dầu nành hiệu Sailing Boat 2L, Tặng 1 vá gỗ cao cấp - Mua 1 chai Dầu thực vật hoặc Dầu nành hiệu Sailing Boat 5L, Tặng 1 vá gỗ cao cấp và 2 muỗng/nĩa inox

Sản phẩm của Công ty TNHH Lam Soon Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572