KHUYẾN MÃI MUA HÀNG 2022 2023

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Xúc Xích

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xúc Xích

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua sản phẩm của Công Ty

Địa điểm:Quận 1, Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 07/01/2022 đến ngày 31/12/2023
Tổng giá trị giải thưởng:13.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua 07 sản phẩm thì được tặng 01 sản phẩm tương ứng, Mua 08 sản phẩm thì được tặng 01 sản phẩm tương ứng, Mua 10 sản phẩm thì được tặng 01 sản phẩm tương ứng, Mua 20 sản phẩm thì được tặng 03 sản phẩm tương ứng.

Nội dung chương trình:

Mua 07 sản phẩm thì được tặng 01 sản phẩm tương ứng, Mua 08 sản phẩm thì được tặng 01 sản phẩm tương ứng, Mua 10 sản phẩm thì được tặng 01 sản phẩm tương ứng, Mua 20 sản phẩm thì được tặng 03 sản phẩm tương ứng.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ F & N

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Tặng Kèm hàng hóa
Bắt đầu: 28/07/2020
Kết thúc: 30/09/9200
CHƯƠNG TRÌNH ON TOP CHO ĐIỂM LẺ GT – MIỀN NAM 05/2021
Bắt đầu: 01/05/2021
Kết thúc: 31/05/3021
KHUYẾN MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 07/12/2021
Kết thúc: 31/12/2023
Chương trình Hỗ trợ phủ hàng tháng 3 - Sữa nước - FCH
Bắt đầu: 21/03/2022
Kết thúc: 11/10/2027
HOTLINE
38.239.572