KHUYẾN MÃI MUA HÀNG 2020 2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Xúc Xích

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xúc Xích Bảng giá (VNĐ) XX Thần Đồng Heo, Bò 20g túi Thùng 20 túi: 162.000/ Thùng XX Thần Đồng Heo, Bò 20g túi Thùng 40 túi: 320.000/ Thùng XX Thần Đồng Heo, Bò 20g hũ Hũ 45 cây: 75.000/ Hũ XX Thần Đồng Heo, Bò 20g hũ Hũ 25 cây: 45.000/ Hũ XX Thần Đồng Heo, Bò 28g hũ Hũ 50 cây: 119.000/ Hũ XX Thần Đồng Heo, Bò 38g túi Thùng 20 túi: 250.000/ Thùng XX Thần Đồng Heo, Bò 38g hũ Hũ 25 cây: 81.000/ Hũ XX Tin Tin Heo, Bò 25g túi Gói 10 cây/ 20 gói: 440.000/ Gói XX Tin Tin Heo, Bò 18g hũ thấp Hũ 50 cây: 82.500/ Hũ XX Tin Tin Heo, Bò 18g hũ cao Hũ 50 cây: 83.500 / Hũ XX Tin Tin Heo, Bò 18g ca 1.8L Ca nhựa 45 cây: 75.000 / Ca XX Thần Đồng Heo, Bò 38g ca 1.8L Ca nhựa 25 cây: 83.000 / Ca XX Tin Tin Heo, Bò 28g ca 2.6L Ca nhựa 50 cây: 123.000 / Ca XX Thần Đồng 1.000Đ 13g hũ Hũ nhựa 100 cây: 98.500/ Hũ XX Thần Đồng 1.000Đ 13g hũ Hũ nhựa 60 cây: 58.500 / Hũ XX Thần Đồng 1.000Đ 13g túi 50 cây Túi 50 cây: 46.500 / Túi XX Thần Đồng 1.000Đ 13g túi 10 cây Thùng 20 túi: 183.000 / Thùng XX Thần Đồng @ Heo, Bò 21g túi Thùng 20 túi: 151.000 / Thùng XX Thần Đồng @ Heo, Bò 21g hũ Hũ 50 cây: 78.000 / Hũ XX Thần Đồng @ Heo, Bò 21g ca 2.5L Ca nhựa 50 cây: 81.000 / Ca XX Dinh Dưỡng TIN TIN 35g túi Thùng 20 túi: 303.000 / Thùng XX Lắc Phô Mai TIN TIN Thùng 48 ly: 370.000/ Thùng XX Thần Đồng @ 21g thau nhựa 01 thau 5 gói: 39.300/ Thau XX Thần Đồng @ 21g rổ nhựa 01 rổ 5 gói: 38.200/ rổ XX Gà Nướng BBQ 43g túi Thùng 20 túi: 330.000 / Thùng XX Gà Nướng BBQ 43g ca 35 cây Ca nhựa 35 cây: 121.000 / Ca XX Gà Nướng BBQ 43g hủ 35 cây Hũ nhựa 35 cây: 119.000 / Hũ

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua sản phẩm của Công Ty

Địa điểm:Quận 1, Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 26/01/2020 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:8.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua 07 sản phẩm thì được tặng 01 sản phẩm tương ứng, Mua 08 sản phẩm thì được tặng 01 sản phẩm tương ứng, Mua 10 sản phẩm thì được tặng 01 sản phẩm tương ứng, Mua 20 sản phẩm thì được tặng 03 sản phẩm tương ứng

Nội dung chương trình:

Mua 07 sản phẩm thì được tặng 01 sản phẩm tương ứng, Mua 08 sản phẩm thì được tặng 01 sản phẩm tương ứng, Mua 10 sản phẩm thì được tặng 01 sản phẩm tương ứng, Mua 20 sản phẩm thì được tặng 03 sản phẩm tương ứng

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ F & N

KHUYẾN MÃI MUA HÀNG 2022 2023
Bắt đầu: 07/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023

Sản phẩm liên quan

KHUYẾN MẠI SAILING BOAT THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2017
Kết thúc: 17/11/2022
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Mua 7 hộp yến sào 15% FIDINEST tặng 7 gói cháo yến
Bắt đầu: 18/03/2020
Kết thúc: 31/03/2023
Tặng Kèm hàng hóa
Bắt đầu: 28/07/2020
Kết thúc: 30/09/9200
Ưu đãi cho thành viên G Kitchen
Bắt đầu: 15/12/2020
Kết thúc: 01/12/2022
HOTLINE
38.239.572