Khuyến mãi dùng thử máy massage: JU2012A,JU-2013,JU2012-1, JU-LD08B và máy TBJ01

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Máy massage: JU2012A,JU-2013,JU2012-1, JU-LD08B và máy TBJ01

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Máy massage: JU2012A,JU-2013,JU2012-1, JU-LD08B và máy TBJ01

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

cho người tiêu dùng

Địa điểm:Quận 5
Thời gian:Từ ngày 28/06/2018 đến ngày 28/06/2020
Tổng giá trị giải thưởng:50.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

Cho khách hàng dùng thử máy, hướng dẫn cách sử dụng, giải thích cấu tạo máy, ghi nhận chia sẻ ý kiến khách hàng

Sản phẩm của HỘ KINH DOANH J.A

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mại bộ HADA LABO
Bắt đầu: 05/10/2016
Kết thúc: 31/12/2020
Tặng bộ bát Korihome khi mua máy lọc nước Korihome
Bắt đầu: 10/08/2017
Kết thúc: 20/03/2023
TÍCH ĐIỂM CÙNG SANTAK
Bắt đầu: 03/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình khuyến mãi số 14/T6
Bắt đầu: 12/06/2019
Kết thúc: 31/08/2020
Chương trình khuyến mãi số 15/T6
Bắt đầu: 12/06/2019
Kết thúc: 31/08/2020
HOTLINE
38.239.572