Khuyến mại dầu DO cho khách hàng thường xuyên

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Dầu DO 0,05S (giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT ngày 16/11/2018: 18.540 đồng/lít; giá bán lẻ được điều chỉnh theo quy định tại nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dầu DO 0,05S (giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT ngày 16/11/2018: 18.540 đồng/lít; giá bán lẻ được điều chỉnh theo quy định tại nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu).

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Công ty TNHH MTV Vận Tải Bảo Lâm

Địa điểm:Huyện Củ Chi
Thời gian:Từ ngày 22/11/2018 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:50.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Công ty TNHH MTV Vận Tải Bảo Lâm khi mua dầu DO 0,05S tại Chi nhánh xăng dầu số 43 (70 Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) từ ngày 22/11/2018 đến ngày 31/12/2019 được khuyến mại tích lũy 200 đồng/lít quy đổi ra dầu DO 0,05S (giá bản lẻ dầu DO 0,05S được đề cập tại mục 5&6). Số lượng khuyến mại sẽ được quy đổi vào cuối mỗi tháng.

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO)

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572