Khuyến mại đặt hàng trực tuyến qua phần mềm DMS

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các sản phẩm dây thừng nhựa PP và PE, dây thừng bện do Công ty sản xuất và phân phối

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm dây thừng nhựa PP và PE, dây thừng bện do Công ty sản xuất và phân phối

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các Nhà phân phối của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Brothers Việt Nam trên toàn quốc sử dụng Phần mềm DMS.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

 Khi Nhà phân phối sử dụng phần mềm DMS để đặt hàng từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Brothers Việt Nam thì các số liệu về lượng hàng được đặt sẽ được lưu giữ tại hệ thống phần mềm DMS, 03 (ba) tháng một lần Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Brothers Việt Nam sẽ tổng hợp số liệu đặt hàng thành công và căn cứ vào Bảng quy đổi khuyến mại để tặng tiền khuyến mại cho Nhà phân phối.  Khi Nhà phân phối sử dụng phần mềm DMS để bán hàng cho Cửa hàng bán lẻ thì các số liệu về lượng hàng được đặt sẽ được lưu giữ tại hệ thống phần mềm DMS, 03 (ba) tháng một lần Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Brothers Việt Nam sẽ tổng hợp số liệu đặt hàng thành công và căn cứ vào Bảng quy đổi khuyến mại để tặng tiền khuyến mại cho Nhà phân phối.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Mua "Implant" được đi "Italy"
Bắt đầu: 15/04/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua bạt được quà
Bắt đầu: 10/05/2019
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TÍCH LŨY 3 NĂM
Bắt đầu: 20/08/2019
Kết thúc: 31/01/2022
Gửi hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 15/11/2019
Kết thúc: 31/12/2022
TẶNG PHÂN BÓN VÀ BAO BÌ MẪU NPK HÀN-VIỆT 2020
Bắt đầu: 07/03/2020
Kết thúc: 31/12/2021
HOTLINE
38.239.572