KHUYẾN MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

các loại màng nhựa và hạt nhựa

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các loại màng nhựa, hạt nhựa

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

- Tất cả các khách hàng của Công ty

Địa điểm:Quận Tân Phú
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:1.500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Khách hàng mua màng nhựa, hạt nhựa trong năm có tổng doanh số đạt: + 50 - 100 tấn/ năm: phần quà tặng trị giá =5.000.000đ/ phần + 100 - 200 tấn/ năm: 2 phần quà tặng trị gía = 5.000.000đ/ phần + màng nhựa hoặc hạt nhựa tương đương + >200 tấn/ năm: 5 phần quà tặng trị giá 5.000.000đ/ phần + Màng nhựa hoặc hạt nhựa tương đương giá trị 10.000.000đ/ phần

Nội dung chương trình:

- Khách hàng mua hàng của Công ty trong 1 năm đạt doanh số: + 50 - 100 tấn/ năm: phần quà tặng trị giá =5.000.000đ/ phần + 100 - 200 tấn/ năm: 2 phần quà tặng trị gía = 5.000.000đ/ phần + màng nhựa hoặc hạt nhựa tương đương + >200 tấn/ năm: 5 phần quà tặng trị giá 5.000.000đ/ phần + Màng nhựa hoặc hạt nhựa tương đương giá trị 10.000.000đ/ phần

Sản phẩm của Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Bao Bì Kiến Đức

CUNG CẤP MẪU CHO KHÁCH HÀNG THỬ NGHIỆM
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Gửi hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 15/11/2019
Kết thúc: 31/12/2022
CUNG CẤP MẪU CHO KHÁCH HÀNG THỬ NGHIỆM
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV KIM CƯƠNG
Bắt đầu: 08/09/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến khích Đối Tác Thương Hiệu mới
Bắt đầu: 09/11/2021
Kết thúc: 28/02/2023
HOTLINE
38.239.572