Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Bao Bì Kiến Đức

Địa chỉ:Số 475D Tòa nhà Tani-office, Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.innoplas.com.vn
Điện thoại:02837657130
Email:info@innoplas.com.vn

Sản phẩm của Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Bao Bì Kiến Đức

CUNG CẤP MẪU CHO KHÁCH HÀNG THỬ NGHIỆM
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022
KHUYẾN MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572