Khuyến khích Đối Tác Thương Hiệu Cấp Cao mới

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bộ sản phẩm chăm sóc da ageLOC Galvanic Face Spa Pack trị giá 8.400.000 VNĐ (gồm VAT)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Vui lòng xem danh sách khuyến mại đính kèm

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà Phân Phối đạt danh hiệu Đối Tác Thương Hiệu Cấp Cao. Theo Kế Hoạch Trả Thưởng của Nu Skin Việt Nam được duyệt bởi Cục Cạnh Tranh và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng (có hiệu lực từ 26/03/2021, vui lòng xem kế hoạch trả thưởng đính kèm): NHÀ PHÂN PHỐI (DISTRIBUTOR) HOẶC NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP (theo quy định pháp luật Việt Nam về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp) – Là bất kỳ ai nộp Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp (Hợp Đồng Nhà Liên Kết Thương Hiệu) và được Nu Skin Việt Nam chấp nhận theo quy trình để được ủy quyền bán Sản Phẩm cũng như tham gia vào hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của Nu Skin Việt Nam. Việc mua Sản Phẩm là không bắt buộc. ĐẠI DIỆN THƯƠNG HIỆU ĐANG XÉT CHUẨN - QUALIFYING BRAND REPRESENTATIVE (QBR) — Là một Nhà Liên Kết Thương Hiệu (BA) đã nộp Đơn Phát Triển Danh Hiệu - LOI và đã bắt đầu, nhưng chưa hoàn thành Quá Trình Đạt Chuẩn. ĐẠI DIỆN THƯƠNG HIỆU - BRAND REPRESENTATIVE (BR)— là cá nhân hoàn thành Quá Trình Đạt Chuẩn. Có 8 cấp bậc về Danh Hiệu của Đại Diện Thương Hiệu trong kế hoạch trả thưởng, bao gồm:  Đại Diện Thương Hiệu - Brand Representative  Đối Tác Thương Hiệu - Brand Partner  Đối Tác Thương Hiệu Cấp Cao - Senior Brand Partner  Điều Hành Đối Tác Thương Hiệu - Executive Brand Partner  Giám Đốc Đối Tác Thương Hiệu - Brand Director  Giám Đốc Đối Tác Thương Hiệu Cấp Cao - Senior Brand Director  Giám Đốc Đối Tác Điều Hành Thương Hiệu - Executive Brand Director

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 09/11/2021 đến ngày 28/02/2023
Tổng giá trị giải thưởng:840.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Vui lòng xem chi tiết nội dung chương trình tại mục số 10

Nội dung chương trình:

Trong thời gian khuyến mại tính từ ngày 09/11/2021 đến 28/02/2023, trong tháng bất kỳ Nhà Phân Phối đạt danh hiệu mới là Đối Tác Thương Hiệu Cấp Cao. Nếu trong tháng 11/2021, Nhà Phân Phối đạt danh hiệu từ ngày 09/11/2021 trở đi trong tháng sẽ được xem là đạt danh hiệu trong tháng 11/2021. Và trong tháng thứ 2 kế tiếp tháng lên danh hiệu nằm trong khoảng thời gian khuyến mại trên, Đối Tác Thương Hiệu cấp cao mới phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau : + Đạt doanh số nhóm tối thiểu 2000 điểm GV (1 điểm GV tương đương 30.000 VND tùy từng sản phẩm trong danh mục sản phẩm khuyến mại); và + Duy trì danh hiệu này trong tháng thứ 2 sau tháng đạt danh hiệu và có 02 Đại Diện Thương Hiệu tầng 1 đạt doanh số nhóm tối thiểu 2000 điểm GV (1 điểm GV tương đương 30.000 VND tùy từng sản phẩm trong danh mục sản phẩm khuyến mại). Người đạt chuẩn các điều kiện trên sẽ được nhận 01 Bộ sản phẩm Chăm Sóc Da ageLOC Galvanic Face Spa Pack trị giá 8.400.000 VNĐ (đã gồm VAT). Thời gian tặng quà: Qùa tặng sẽ được trao vào tháng thứ 3 kể từ tháng đạt danh hiệu. Tháng cuối cùng trao tặng là tháng 2/2023 dành cho Nhà Phân Phối đạt danh hiệu Đối Tác Thương Hiệu Cấp Cao vào tháng 12/2022. Chú thích: (1) Doanh số nhóm (Group Sale Volumes) là tổng doanh số bán hàng của nhóm kinh doanh của Đối Tác Thương Hiệu cấp cap. Nhóm Kinh Doanh (Group) bao gồm Đối Tác Thương Hiệu cấp cao đó và tất cả Khách Hàng Thân Thiết, Nhà Phân Phối và Đại Diện Thương Hiệu Đang Xét Chuẩn. Vì thế, Đại Diện Thương Hiệu tầng dưới của Đối Tác Thương Hiệu cấp cao và Nhóm Kinh Doanh của họ không nằm trong nhóm kinh doanh của Đối Tác Thương Hiệu cấp cao đó. (2) Bản thân nhà phân phối lần đầu đạt danh hiệu mới là Đối Tác Thương Hiệu cấp cao phải có doanh số nhóm tối thiểu 2000 GSV (tương đương 4 khối xây dựng, mỗi khối xây dựng phải đủ 500 điểm doanh số bán hàng, nếu không đủ thì không hoàn thành đủ khối xây dựng) trong tháng thứ 2 để duy trì danh hiệu kể từ tháng đầu tiên lên danh hiệu. (3) Ngoài ra, trong tháng thứ 2 kể từ tháng đầu tiên lên danh hiệu mới, Đối Tác Thương Hiệu cấp cao phải có 02 Đại Diện Thương Hiệu tầng 1, mỗi Đại diện thương hiệu đạt doanh số nhóm tối thiểu 2000 GSV (tương đương 4 khối xây dựng, mỗi khối xây dựng phải đủ 500 điểm doanh số bán hàng, nếu không đủ thì không hoàn thành đủ khối xây dựng). Thời gian tính doanh số nhóm 2000 GSV sẽ được tính đến hết ngày cuối cùng của tháng kế tiếp tháng lên danh hiệu.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
Mua máy photocopy Samsung tặng Điện thoại Di động Samsung
Bắt đầu: 15/12/2016
Kết thúc: 05/02/2107
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng bộ bát Korihome khi mua máy lọc nước Korihome
Bắt đầu: 10/08/2017
Kết thúc: 20/03/2023
HOTLINE
38.239.572