Khuyến khích Điều Hành Đối Tác Thương Hiệu mới

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Máy lọc nước tinh khiết EcoSphere Water Purifie

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Vui lòng xem danh sách khuyến mại đính kèm

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà Phân Phối đạt danh hiệu Điều Hành Đối Tác Thương Hiệu. Theo Kế Hoạch Trả Thưởng của Nu Skin Việt Nam được duyệt bởi Cục Cạnh Tranh và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng (có hiệu lực từ 26/03/2021, vui lòng xem kế hoạch trả thưởng đính kèm): NHÀ PHÂN PHỐI (DISTRIBUTOR) HOẶC NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP (theo quy định pháp luật Việt Nam về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp) – Là bất kỳ ai nộp Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp (Hợp Đồng Nhà Liên Kết Thương Hiệu) và được Nu Skin Việt Nam chấp nhận theo quy trình để được ủy quyền bán Sản Phẩm cũng như tham gia vào hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của Nu Skin Việt Nam. Việc mua Sản Phẩm là không bắt buộc. ĐẠI DIỆN THƯƠNG HIỆU ĐANG XÉT CHUẨN - QUALIFYING BRAND REPRESENTATIVE (QBR) — Là một Nhà Liên Kết Thương Hiệu (BA) đã nộp Đơn Phát Triển Danh Hiệu - LOI và đã bắt đầu, nhưng chưa hoàn thành Quá Trình Đạt Chuẩn. ĐẠI DIỆN THƯƠNG HIỆU - BRAND REPRESENTATIVE (BR)— là cá nhân hoàn thành Quá Trình Đạt Chuẩn. Có 8 cấp bậc về Danh Hiệu của Đại Diện Thương Hiệu trong kế hoạch trả thưởng, bao gồm:  Đại Diện Thương Hiệu - Brand Representative  Đối Tác Thương Hiệu - Brand Partner  Đối Tác Thương Hiệu Cấp Cao - Senior Brand Partner  Điều Hành Đối Tác Thương Hiệu - Executive Brand Partner  Giám Đốc Đối Tác Thương Hiệu - Brand Director  Giám Đốc Đối Tác Thương Hiệu Cấp Cao - Senior Brand Director  Giám Đốc Đối Tác Điều Hành Thương Hiệu - Executive Brand Director  Chủ Tịch Giám Đốc Đối Tác Thương Hiệu - Presidential Director

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 09/11/2021 đến ngày 28/02/2023
Tổng giá trị giải thưởng:918.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Vui lòng xem chi tiết nội dung khuyến mại tại mục số 10

Nội dung chương trình:

Trong thời gian khuyến mại, Nhà Phân Phối đạt danh hiệu mới là Điều Hành Đối Tác Thương Hiệu và phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: + Đạt doanh số nhóm tối thiểu 2000 điểm GV (1 điểm GV tương đương 30.000 VND tùy từng sản phẩm trong danh mục sản phẩm khuyến mại) trong 2 tháng liên tiếp kể từ tháng lên danh hiệu; và + Duy trì danh hiệu này trong tháng thứ 2 sau tháng đạt danh hiệu và có 04 Đại Diện Thương Hiệu tầng 1 đạt doanh số nhóm tối thiểu 2000 điểm GV (1 điểm GV tương đương 30.000 VND tùy từng sản phẩm trong danh mục sản phẩm khuyến mại). Người đạt chuẩn các điều kiện trên sẽ được nhận 01 Máy lọc nước tinh khiết EcoSphere Water Purifier trị giá 15.300.000 VNĐ (đã gồm VAT). Thời gian tặng quà: Qùa tặng sẽ được trao vào tháng thứ 3 kể từ tháng đạt danh hiệu. Tháng cuối cùng trao tặng là tháng 2/2023 dành cho Nhà Phân Phối đạt danh hiệu Điều Hành Đối Tác Thương Hiệu vào tháng 12/2022. Chú thích: (1) Nhà Phân Phối đạt danh hiệu mới là Điều Hành Đối Tác Thương Hiệu kể từ tháng lên danh hiệu đạt tối thiểu doanh số nhóm 2000 GSV trong mỗi tháng từ tháng lên danh hiệu tới tháng thứ 2 kế tiếp (tương đương 4 khối xây dựng, 1 khối xây dựng đủ 500 điểm, nếu không đủ 500 điểm thì được xem là không hoàn thành đủ khối). (2) Ngoài ra, trong tháng thứ 2 kế tiếp tháng lên danh hiệu trước đó, Điều Hành Đối Tác Thương Hiệu phải có 4 Đại Diện Thương Hiệu tầng 1, mỗi Đại diện thương hiệu tầng 1 đạt 2000 GSV (tương đương 4 khối xây dựng, 1 khối xây dựng đủ 500 điểm, nếu không đủ 500 điểm thì được xem là không hoàn thành đủ khối). Đại diện thương hiệu tầng 1 là nhà phân phối dưới nhánh của Điều Hành Đối Tác Thương Hiệu có danh hiệu là Đại diện thương hiệu. Thời gian tính doanh số nhóm 2000 GSV sẽ được tính đến hết ngày cuối cùng của tháng đó.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
Mua máy photocopy Samsung tặng Điện thoại Di động Samsung
Bắt đầu: 15/12/2016
Kết thúc: 05/02/2107
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
HOTLINE
38.239.572