Khỏe đẹp từ bên trong cùng Nutrilite

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Cuốn sách “Câu chuyện Nutrilite. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai”,giá bìa 400.000 VND / sản phẩm.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bộ sản phẩm “Beauty From Within” bao gồm các sản phẩm như tệp đính kèm

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả Nhà Phân Phối và khách hàng Nhà Phân Phối, chia thành 3 giai đoạn như sau: - Giai đoạn 1: từ ngày 14/06/2022 đến hết ngày 15/06/2022 : Áp dụng cho Nhà phân phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên. - Giai đoạn 2: từ ngày 16/06/2022 – hết ngày 19/06/2022: Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối & Khách hàng Nhà phân phối, không bao gồm những Nhà phân phối ở Giai đoạn 1. - Giai đoạn 3: từ ngày 20/06/2022 – hết ngày 28/06/2022: Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối & Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm những Nhà phân phối và Khách hàng Nhà phân phối ở Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2.

Địa điểm:Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 14/06/2022 đến ngày 28/06/2022
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không.

Nội dung chương trình:

Công ty TNHH Amway Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại tên “Khỏe đẹp từ bên trong cùng Nutrilite” với nội dung chi tiết như sau: - Giai đoạn 1: từ ngày 14/06/2022 đến hết ngày 15/06/2022 : Áp dụng cho Nhà phân phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên. - Giai đoạn 2: từ ngày 16/06/2022 – hết ngày 19/06/2022: Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối & Khách hàng Nhà phân phối, không bao gồm những Nhà phân phối ở Giai đoạn 1. - Giai đoạn 3: từ ngày 20/06/2022 – hết ngày 28/06/2022: Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối & Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm những Nhà phân phối và Khách hàng Nhà phân phối ở Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2. Để xác định đối tượng Khách Hàng cho từng giai đoạn, Nhà Phân Phối có thể tự kiểm tra trên hệ thống trực tuyến của Amway hoặc trực tiếp đến các trung tâm Phân Phối của Amway để mua sắm, nhân viên Amway sẽ yêu cầu Nhà Phân Phối cung cấp mã số thành viên tại bước thanh toán để xác định danh hiệu hiện tại mà Nhà Phân Phối đạt được trước khi áp dụng chương trình. Trong thời gian khuyến mại, khi Nhà Phân Phối và khách hàng Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway Việt Nam tương ứng với từng giai đoạn mua đơn hàng bộ sản phẩm “Beauty From Within” tại Mục 5 (Giá bộ sản phẩm – 2.753.000 VND - Giá đã bao gồm VAT) thì Nhà Phân Phối/ Khách hàng Nhà phân phối sẽ được nhận Cuốn sách “Câu chuyện Nutrilite. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai”,giá bìa 400.000 VND / sản phẩm.. Số lượng sản phẩm được nhận sẽ tương ứng với giá trị của từng hóa đơn. Tuy nhiên, Nhà Phân Phối, Khách Hàng Nhà Phân Phối không được cộng dồn giá trị giữa các hóa đơn khác nhau. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 15%).

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
THẺ VIP_ LKI
Bắt đầu: 09/01/2018
Kết thúc: 31/01/2208
HOTLINE
38.239.572