Khi mua sản phẩm Diệu Nương 120ml được tặng ngay sản phẩm cùng loại

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Diệu nương hộp x 120ml

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Diệu nương hộp x 120ml

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

tất cả mua sản phẩm từ công ty cổ phần Rosabela Việt Nam

Địa điểm:Quận Bình Thạnh
Thời gian:Từ ngày 25/04/2018 đến ngày 25/04/2020
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi khách hàng mua 10 hộp sản phẩm Diệu Nương 120ml trị giá 96.000đ/hộp được tặng ngay 02 hộp sản phẩm cùng loại

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN ROSABELA VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572