HYUNDAI VIỆT HÀN - ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN - Miễn phí thay dầu lần đầu cho tất cả các xe mua tại HVH - Miễn phí thay dầu cho các lần thứ 5, thứ 7, thứ 9 tương ứng với dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ và 9 chỗ

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Dầu máy dầu, Dầu máy xăng, Nước làm mát

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xe ô tô 5 chỗ , 7 chỗ , 9 chỗ đã mua tại Công ty CP Ô Tô Việt Hàn

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng mua xe tại Công ty CP Ô Tô Việt hàn các dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ , 9 chỗ

Địa điểm:Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 04/05/2017 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tất cả các dòng xe 5 chỗ , 7 chỗ , 9 chỗ mua tại Công ty Cp Ô Tô Việt hàn

Nội dung chương trình:

- Miễn phí thay dầu lần đầu cho tất cả các xe mua tại Công ty Cp Ô Tô Việt Hàn - Miễn phí thay dầu cho các lần thứ 5, thứ 7, thứ 9 tương ứng với dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ và 9 chỗ mua tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Việt hàn

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HÀN

QUÀ TẶNG THEO XE
Bắt đầu: 20/11/2019
Kết thúc: 31/12/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572