Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tham gia Hội nghị các cấp lãnh đạo của Amway Việt Nam 2022 (miễn phí) do Amway tài trợ tại New Zealand (dự tính 5 ngày 4 đêm, trong tháng 05 năm 2023).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm được kinh doanh bởi công ty TNHH Amway Việt Nam.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway Việt Nam.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 01/09/2021 đến ngày 31/08/2022
Tổng giá trị giải thưởng:25.793.100.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi Nhà Phân Phối của Amway thuộc đối tượng và đạt được các điều kiện quy định dưới đây, sẽ được tham gia “Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2022” (miễn phí) tại New Zealand (dự tính 5 ngày 4 đêm). Ước tính 369 suất tham gia chương trình với tổng chi phí ước tính là 25.793.100.000 VND / 369 người. Đối tượng tham dự: o Được công ty gửi thư mời tham dự. o Đã tham dự hội nghị Platinum do công ty tổ chức. o Tuân thủ các Quy tắc ứng xử của Amway. o Không có các khoản nợ quá hạn. o Là Nhà Phân Phối đang hoạt động (bán hàng, tuyển dụng, tham dự huấn luyện, hội họp...). Điều kiện tham dự: o Đạt danh hiệu từ Platinum trở lên trong năm tài chính 2022 (từ 01/09/2021 – 31/08/2022). o Đạt ít nhất 160.000 Giá Trị Điểm Nhóm trong giai đoạn từ 01/09/2021 – 31/08/2022. o Đạt ít nhất 1.200 Giá Trị Điểm Cá Nhân trong giai đoạn từ 01/09/2021 – 31/08/2022 o Có ít nhất 6 tháng có Giá Trị Điểm Cá Nhân >0 trong giai đoạn từ 01/09/2021 – 31/08/2022. Lưu ý: • Trong trường hợp Công ty không tổ chức được chuyến đi do điều kiện bất khả kháng, chuyến đi sẽ được quy đổi thành tiền mặt hoặc phiếu mua hàng hoặc đổi thành chuyến đi trong nước tương đương trị giá khuyến mại 60.580.000 VND cho mỗi Nhà Phân Phối được hưởng khuyến mại. Nhà Phân Phối được hưởng khuyến mại tự chịu mọi trách nhiệm về thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành. Chương trình có thể được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mại khác. • Danh hiệu Platinum, Giá Trị Điểm Nhóm, Giá Trị Điểm Cá Nhân, Quy tắc ứng xử Amway được quy định trong tài liệu “Kế hoạch trả thưởng” và “Quy tắc hoạt động” đã được Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phê duyệt. Theo đó, 1 Giá Trị Điểm tương đương 25.200 VND.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

THỬ THÁCH ARTISTRY BEAUTY CHALLENGE
Bắt đầu: 19/04/2021
Kết thúc: 31/10/2021
Chăm sóc toàn diện, nâng niu cơ thể bạn
Bắt đầu: 04/10/2021
Kết thúc: 28/10/2021
Tròn dinh dưỡng – Chuẩn dáng thon cùng BodyKey By Nutrilite
Bắt đầu: 02/11/2021
Kết thúc: 28/11/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572