Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tham gia Hội nghị các cấp lãnh đạo của Amway Việt Nam 2021 (miễn phí) do Amway tài trợ tại Sydney, Úc (dự tính 5 ngày 4 đêm, trong tháng 12 năm 2021).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm được kinh doanh bởi công ty TNHH Amway Việt Nam.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway Việt Nam.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 01/09/2020 đến ngày 31/08/2021
Tổng giá trị giải thưởng:33.552.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi nhà phân phối của Amway đạt được các điều kiện quy định dưới đây, sẽ được tham gia “Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2021” (miễn phí) tại Sydney, Úc (dự tính 5 ngày 4 đêm). Điều kiện tham dự: + Được công nhận danh hiệu Platinum trở lên trong năm tài chính 2021. + Dựa theo điểm tích lũy của Nhà Phân Phối trong năm tài chính của Amway (từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 31/08/2021), ước tính Nhà Phân Phối phải đạt ít nhất 160.000 PV (Giá Trị Điểm Nhóm). + Phải là Nhà Phân Phối đang hoạt động (bán hàng, tuyển dụng, tham dự huấn luyện, hội họp...). + Đạt tổng Giá Trị Điểm Cá Nhân trong cả năm tài chính từ 1.200 PV trở lên và có ít nhất 6 tháng trong năm tài chính với Giá Trị Điểm Cá Nhân > 0. + Đã tham dự hội nghị Platinum do công ty tổ chức. + Tuân thủ các Quy tắc ứng xử của Amway. + Không có các khoản nợ quá hạn. Danh hiệu Platinum, Giá Trị Điểm Nhóm, Giá Trị Điểm Cá Nhân, Quy tắc ứng xử Amway được quy định trong tài liệu “Kế hoạch trả thưởng” và “Quy tắc hoạt động” đã được Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phê duyệt. Nhà Phân Phối thỏa điều kiện tham dự "Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2021" vẫn được hưởng các loại hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) theo "Kế hoạch trả thưởng" đã được Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phê duyệt.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Chương trình đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 30/06/2021
Artistry Passionista 2021
Bắt đầu: 08/12/2020
Kết thúc: 20/07/2021
GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1 - Một hành trình - Triệu yêu thương
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 30/06/2021
Thử thách Artistry Star
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/07/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572