Hỗ trợ phát triển kinh doanh nhà Phân Phối dành cho khách hàng quan trọng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dầu nhớt SHELL

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các Khách Hàng là Nhà Phân Phối của công ty Shell Việt Nam TNHH thuộc kênh Hàng Hải

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 06/04/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:3.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

1/ Thời gian từ ngày 06 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Shell tặng thưởng bằng tiền cho Các Khách Hàng là Nhà Phân Phối của công ty Shell Việt Nam TNHH thuộc kênh Hàng Hải với phương thức trả sau dựa trên tổng sản lượng thực tế Shell bán cho Nhà Phân Phối. 2/ Cách tính chi tiết mức tặng thưởng trên từng sản phẩm như file đính kèm.

Sản phẩm của Công ty Shell Việt Nam TNHH

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572