HAPPY SUPRPRISE

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sổ tiết kiệm có giá trị 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các căn hộ thuộc dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Western City làm chủ đầu tư (Sau đây gọi tắt là "Căn hộ").

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả Khách hàng đăng ký thành công Căn hộ

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 30/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:7.409.060.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng của chương trình khuyến mại sẽ được tặng hàng hóa như nêu tại Mục 10

Nội dung chương trình:

- Khách hàng đã đăng ký thành công Căn hộ trong thời gian khuyến mại và đã thanh toán đủ Đợt 1 trong vòng 03 (ba) ngày làm việc và hoàn thành ký Văn bản thỏa thuận trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng ký sẽ được tặng 02 chỉ vàng SJC/01 giao dịch (hàng hóa dùng để khuyến mại có thể được quy đổi thành tiền mặt theo giá vàng SJC áp dụng ngày 26/11/2021 trên trang website http://sjc.com.vn, tương đương 6,073,000đ/chỉ, tùy theo quyết định của Chủ đầu tư). - Nếu vì bất cứ lý do gì mà Văn bản thỏa thuận bị chấm dứt hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký kết (bao gồm cả trường hợp Khách hàng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ liên quan đến Văn bản thỏa thuận cho bên thứ ba) thì Công ty được quyền truy thu lại toàn bộ giá trị quà tặng đã áp dụng cho Khách hàng và cấn trừ trực tiếp vào số tiền Công ty trả lại cho Khách hàng - nếu có.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ AN GIA

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572