GIẢI THƯỞNG CHÍNH

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Phiếu Giải thưởng Chính trị giá 100.000VNĐ/phiếu

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Nhóm hàng đồ nội thất nhà bếp, đồ dùng gia đình, hàng hóa chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Danh mục hàng hóa chi tiết được đính kèm tại Phụ lục 1. Danh mục hàng hóa này có thể thay đổi theo từng thời điềm tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Mọi Khách hàng mua hàng của Công Ty từ bộ tài liệu có mã VN_0821_AC_MPC trong thời gian chương trình khuyến mại từ ngày 16/07/2021 đến 31/12/2021, độ tuổi trên 18 tuổi với đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo luật Việt Nam; và không phải là người lao động của công ty Các nội dung còn lại của mục Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại) bao gồm tất cả những nội dung bổ sung đã được cập nhật trước đây đều không thay đổi.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

20.000 Phiếu Giải thưởng Chính trị giá 100.000VNĐ/Phiếu

Nội dung chương trình:

_Từ ngày 16/07/2021 đến 31/12/2021, khi khách hàng mua sản phẩm do CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIRECT SERVICES phân phối, và gửi đơn đặt hàng đã thanh toán có mã VN_0821_AC_MPC_PKKZ về cho công ty sẽ nhận được 01 Phiếu Giải thưởng Chính trị giá 100.000VNĐ để sử dụng cho đơn hàng tiếp theo. Mã VN_0821_AC_MPC_PKKZ là mã được Công Ty gửi đến cho các khách hàng theo danh sách khách hàng của Công Ty tại từng thời điểm. Các nội dung còn lại của mục Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại bao gồm tất cả những nội dung bổ sung đã được cập nhật trước đây đều không thay đổi.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIRECT SERVICES

MUA VUI TRÚNG LỚN 11
Bắt đầu: 01/06/2021
Kết thúc: 30/11/2021
CHÀO KHÁCH HÀNG MỚI 3
Bắt đầu: 09/07/2021
Kết thúc: 01/11/2021
CHÀO THU 2021
Bắt đầu: 02/10/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Zenfone trao tay – Nhận ngay phụ kiện – Tháng 8/2016
Bắt đầu: 06/08/2016
Kết thúc: 06/09/2022
Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572