GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1 - Một hành trình - Triệu yêu thương

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tham gia chương trình “GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1 - Một hành trình - Triệu yêu thương” của Amway Việt Nam (miễn phí) do Amway tài trợ tại Lăng Cô, Thừa Thiên Huế (dự tính 4 ngày 3 đêm, trong tháng 08 năm 2021)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm được kinh doanh bởi công ty TNHH Amway Việt Nam.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway Việt Nam.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021
Tổng giá trị giải thưởng:8.400.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi Nhà Phân Phối của Amway đạt được các điều kiện quy định dưới đây, Nhà Phân Phối và người thân trong gia đình (tối đa 4 người) sẽ được tham gia chương trình “GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1 - Một hành trình - Triệu yêu thương” của Amway Việt Nam (miễn phí) do Amway tài trợ tại Lăng Cô, Thừa Thiên Huế (dự tính 4 ngày 3 đêm, trong tháng 08 năm 2021). Ước tính 280 suất tham gia chương trình với tổng chi phí ước tính là 8.400.000.000 VND/ 280 người. Điều kiện tham dự: • Đạt 6 Tháng đủ điều kiện trong giai đoạn từ tháng 01/2021 đến tháng 06/2021.(*) • Phải đạt ít nhất 60.000 Giá Trị Điểm Nhóm trong giai đoạn từ tháng 01/2021 đến tháng 06/2021. • Phải đạt ít nhất 600 Giá Trị Điểm Cá Nhân trong giai đoạn từ tháng 01/2021 đến tháng 06/2021. • Phải là Nhà Phân Phối đang hoạt động • Tuân thủ các Quy tắc ứng xử của Amway. • Không có các khoản nợ quá hạn. • Được công ty xác nhận thỏa điều kiện chương trình sau khi đã xét duyệt các điều kiện tham dự theo đúng quy định. Lưu ý o Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. o Chương trình khuyến mãi này không được quy đổi thành tiền mặt trong mọi trường hợp. o Định nghĩa và cách tính Giá Trị Điểm Nhóm, Giá Trị Điểm Cá Nhân được quy định trong tài liệu “Kế hoạch trả thưởng” đã được Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phê duyệt. Theo đó, 1 Giá trị điểm tương đương 25.200 VNĐ. o Nhà Phân Phối tham dự chương trình “GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1 - Một hành trình - Triệu yêu thương” vẫn được hưởng các loại hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác theo "Kế hoạch trả thưởng" đã được Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phê duyệt. (*) Công ty TNHH Amway Việt Nam (“Amway”) là công ty bán hàng theo phương thức đa cấp được Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 002/QLCT-GCN lần đầu ngày 17/10/2014, gia hạn lần thứ 1 ngày 06/06/2019. Kế hoạch trả thưởng của Amway đã được Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phê duyệt nêu rằng: “Tháng đủ điều kiện của Kế hoạch trả thưởng của Amway là: được công nhận cho Nhà Phân Phối khi đáp ứng được một trong các điều kiện sau: • Đạt được ít nhất 10.000 giá trị điểm nhóm trong một tháng. • Bảo trợ cho 1 nhánh 21% và vẫn đạt ít nhất 4.000 giá trị điểm nhóm trong một tháng. • Bảo trợ cho ít nhất 2 nhánh 21% trong một tháng.”

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Chương trình đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 30/06/2021
Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2021
Bắt đầu: 01/09/2020
Kết thúc: 31/08/2021
Artistry Passionista 2021
Bắt đầu: 08/12/2020
Kết thúc: 20/07/2021
Thử thách Artistry Star
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/07/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572