Cùng mua X2, ANOKA, E3

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

1. ĐTDĐ hphone Gun và Thẻ 8G 2. Túi đeo chéo , mắt kính và thẻ 2G 3. Túi đeo chéo

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

1. ĐTDĐ invens City X2 2. ĐTDĐ ANOKA ANOKA 3. ĐTDĐ Kinmi E3

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

CN Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Sao Nam

Địa điểm:Quận 2
Thời gian:Từ ngày 24/03/2018 đến ngày 23/03/2019
Tổng giá trị giải thưởng:706.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1. Bán 1 ĐTDĐ invens City X2 tặng 1 ĐTDĐ hphone Gun và thẻ 8 G 2. Bán 1 ĐTDĐ ANOKA ANOKA tặng Túi đeo chéo , mắt kính và thẻ 2G 3. Bán 1 ĐTDĐ Kinmi E3 tặng 1 túi đeo chéo

Nội dung chương trình:

1. Bán 1 ĐTDĐ invens City X2 giá 1.590.000 đồng tặng 1 ĐTDĐ hphone Gun giá 120.000 đồng và thẻ 8 G giá 36.000 đồng 2. Bán 1 ĐTDĐ ANOKA ANOKA giá 599.000 tặng Túi đeo chéo giá 38.500 , mắt kính giá 30.000 đồng và thẻ 2G giá 15.000 đồng 3. Bán 1 ĐTDĐ Kinmi E3 giá 599.000 tặng 1 túi đeo chéo 38.500 đồng

Sản phẩm của Công ty TNHH Công Nghệ Số Song Hành

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572