Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Nhựa polyamit dạng nguyên sinh, mới 100% - Zytel HTNFR52G30NH BK 337

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Nhựa polyamit dạng nguyên sinh, mới 100% - Zytel HTNFR52G30NH BK 337

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Công ty sản xuất tại Việt Nam

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 05/11/2021
Tổng giá trị giải thưởng:568.268 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có cơ cấu

Nội dung chương trình:

Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng thử nghiệm sản phẩm

Sản phẩm của Công ty TNHH Seyang Polymer Việt Nam

Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 22/12/2016
Kết thúc: 21/12/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Tặng dầu nhớt miễn phí
Bắt đầu: 03/12/2016
Kết thúc: 05/07/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 22/12/2016
Kết thúc: 21/12/2021
HOTLINE
38.239.572