Cùng Amway Home dọn nhà thư thái

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

65,000 chai nước rửa chén đậm đặc Dish Drops trị giá 187.000 VND/sản phẩm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Nước rửa chén đậm đặc Dish Drops trị giá 187.000 VND/sản phẩm - Nước rửa đa năng L.O.C. trị giá 147.000 VND/sản phẩm - Nước giặt đậm đặc SA8 trị giá 255.000 VND/sản phẩm - Bình xịt trị giá 53.000 VND/ sản phẩm - Bình pha loãng trị giá 46.000 VND/ sản phẩm (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT theo Danh mục hàng kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty TNHH Amway Việt Nam đã thông báo đến Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Ngày 04/01/2021 (Giai đoạn 1): áp dụng cho Nhà phân phối đạt một trong 20 danh hiệu bên dưới. Mỗi Nhà Phân Phối được mua tối đa 10 bộ sản phẩm khuyến mại. • Platinum (Bạch Kim); • Ruby (Hồng Ngọc); • Founders Platinum (Bạch Kim Cấp Cao); • Founders Ruby (Hồng Ngọc Cấp Cao); • Sapphire (Ngọc Bích); • Founders Sapphire (Ngọc Bích Cấp Cao); • Emerald (Ngọc Lục Bảo); • Founders Emerald (Ngọc Lục Bảo Cấp Cao); • Diamond (Kim Cương); • Founders Diamond (Kim Cương Cấp Cao); • Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành); • Founders Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành Cấp Cao); • Double Diamond (Kim Cương Đôi); • Founders Double Diamond (Kim Cương Đôi Cấp Cao); • Triple Diamond (Kim Cương Ba); • Founders Triple Diamond (Kim Cương Ba Cấp Cao); • Crown (Hoàng Quan); • Founders Crown (Hoàng Quan Cấp Cao); • Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ); • Founders Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ Cấp Cao) Từ ngày 05/01/2021 đến ngày 06/01/2021 (giai đoạn 2): áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại dưới Platinum trở xuống và Khách hàng Nhà Phân Phối (không bao gồm những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên của giai đoạn 1) của Công ty TNHH Amway Việt Nam. Mỗi Nhà Phân Phối được mua tối đa 5 bộ sản phẩm khuyến mại. Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 31/01/2021 (giai đoạn 3): áp dụng cho tất cả danh hiệu Nhà Phân Phối, Khách hàng Nhà Phân Phối. Không giới hạn số lượng mua bộ sản phẩm khuyến mại. (bao gồm cả những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên ở giai đoạn 1 và những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại dưới Platinum trở xuống ở giai đoạn 2) của Công ty TNHH Amway Việt Nam.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 31/01/2021
Tổng giá trị giải thưởng:12.155.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không

Nội dung chương trình:

Công ty TNHH Amway Việt Nam (“Amway”) là công ty bán hàng theo phương thức đa cấp được Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 002/QLCT-GCN lần đầu ngày 17/10/2014, gia hạn lần thứ 1 ngày 06/06/2019. Công ty Amway phát triển hệ thống các danh hiệu và tưởng thưởng cho các Nhà phân phối gồm 23 danh hiệu được ghi nhận trong Kế hoạch trả thưởng đã được Cục quản lý cạnh tranh phê duyệt. Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 31/01/2021, Công ty Amway triển khai chương trình khuyến mại tên “Cùng Amway Home dọn nhà thư thái” với nội dung chi tiết như sau: * Giai đoạn 1: Ngày 04/01/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên. Mỗi Nhà Phân Phối được nhận tối đa 10 sản phẩm khuyến mại. * Giai đoạn 2: Từ ngày 05/01 đến ngày 06/01/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại dưới Platinum trở xuống và Khách hàng Nhà Phân Phối (không bao gồm những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên của giai đoạn 1). Mỗi Nhà Phân Phối được nhận tối đa 5 sản phẩm khuyến mại. * Giai đoạn 3: Từ ngày 07/01 đến ngày 31/01/2021 áp dụng cho tất cả danh hiệu Nhà Phân Phối, Khách hàng Nhà Phân Phối. Không giới hạn số lượng mua bộ sản phẩm khuyến mại. (bao gồm cả những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên ở giai đoạn 1 và những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại dưới Platinum trở xuống ở giai đoạn 2). Để xác định đối tượng khách hàng cho từng giai đoạn, Nhà Phân Phối có thể tự kiểm tra trên hệ thống trực tuyến của Amway hoặc trực tiếp đến các trung tâm phân phối của Amway để mua sắm, nhân viên Amway sẽ yêu cầu Nhà Phân Phối cung cấp mã số thành viên tại bước thanh toán để xác định danh hiệu cao nhất mà Nhà Phân Phối đạt được trước khi áp dụng chương trình. Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, khi Nhà phân phối, Khách hàng Nhà phân phối của Công ty Amway tương ứng với từng giai đoạn khi mua hóa đơn từ 500.000 VND trở lên các sản phẩm được liệt kê tại mục 5 thì Nhà phân phối, Khách hàng Nhà phân phối đó sẽ được tặng 1 Nước rửa chén đậm đặc Dish Drops trị giá 187.000 VND/sản phẩm. (Tổng giá trị khuyến mại chiếm tối đa 37,4 %) (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT theo Danh mục hàng kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty TNHH Amway Việt Nam đã thông báo đến Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng) Công ty Amway cam kết người tham gia chương trình khuyến mại KHÔNG có nhiều hơn một vị trí, mã số hoặc các hình thức tương đương khác và tuân thủ các quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2022
Bắt đầu: 01/09/2021
Kết thúc: 31/08/2022
TRONG UỐNG NGOÀI THOA, CHO DA SĂN CHẮC
Bắt đầu: 01/12/2021
Kết thúc: 29/12/2021
Vui giáng sinh, lung linh quà tặng
Bắt đầu: 14/12/2021
Kết thúc: 29/12/2021

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572