CTKM GLAM BEAUTIQUE THÁNG 9

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

không có

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Chi tiết theo file đính kèm

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM (Hệ thống cửa hàng Glam Beautique)

Địa điểm:Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 30/08/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

Từ ngày 30/8/2022 - 30/9/2022 Khi Glam Beautique đến Công ty TNHH Mirei mua hàng sẽ được ưu đãi giảm giá từ 15% - 40% Chị tiết theo file đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH MIREI

Sản phẩm liên quan

THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 3, QUÝ 4.2019
Bắt đầu: 06/06/2019
Kết thúc: 31/12/2109
Ưu đãi thành viên cửa hàng JAJU
Bắt đầu: 09/09/2020
Kết thúc: 30/09/2030
Ưu đãi thành viên JAJU
Bắt đầu: 05/03/2021
Kết thúc: 31/03/2030
HOTLINE
38.239.572