CTKM dành cho Khách Hàng Thường Xuyên là Đại Lý, Cửa hàng (Nhóm Platinum)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bảo hiểm sức khỏe

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả sản phẩm thuộc nhãn hiệu Dulux và Maxilte do công ty TNHH Sơn Akzo Nobel Việt Nam sản xuất

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách Hàng Thường Xuyên là Đại Lý, Cửa hàng (Nhóm Platinum)

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:750.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Theo mục 10

Nội dung chương trình:

Theo tập tin đính kèm

Sản phẩm của Công ty TNHH Sơn AkzoNobel Việt Nam

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
Câu Lạc Bộ Kiến Trúc Sư Vĩnh Tường - Gyproc 2018
Bắt đầu: 02/05/2018
Kết thúc: 31/10/2019
Cung cấp mẫu sản phẩm
Bắt đầu: 18/09/2018
Kết thúc: 30/09/2019
HOTLINE
38.239.572