CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 3.2019 L2

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Theo danh sách đính kèm tại mục 5(hàng hóa dịch vụ khuyến mãi)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Theo danh sách đính kèm

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các nhà nhượng quyền đã ký hợp đồng với công ty. Khi đến công ty mua một trong những sản phẩm tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) trong tháng tích lũy đạt số tiền theo quy định sẽ được tặng như sau: - Mốc 1: Trong tháng mua hàng tích lũy đạt 5.000.000 vnd sẽ được tặng kèm sản phẩm tùy khách hàng lựa chọn tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 300.000 vnd . -Mốc 2: Trong tháng mua hàng tích lũy đạt 10.000.000 vnd sẽ được tặng kèm sản phẩm tùy khách hàng lựa chọn tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 1.000.000 vnd . -Mốc 3: Trong tháng mua hàng tích lũy đạt 15.000.000 vnd sẽ được tặng kèm sản phẩm tùy khách hàng lựa chọn tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 2.200.000 vnd . - Mốc 4:Trong tháng mua hàng tích lũy đạt 20.000.000 vnd sẽ được tặng kèm sản phẩm tùy khách hàng lựa chọn tại mục 5(hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 3.600.000 vnd . Nếu số tiền tích lũy trong tháng vượt qua 20.000.000 vnd thì số tiền vượt qua được tích lũy lại từ đầu ( căn cứ vào số tiền thực tế vượt qua và áp dụng theo từng mốc quy định như trên).

Địa điểm:Quận 5
Thời gian:Từ ngày 09/07/2019 đến ngày 30/09/2019
Tổng giá trị giải thưởng:200.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tất cả các nhà nhượng quyền đã ký hợp đồng với công ty. Khi đến công ty mua một trong những sản phẩm tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) trong tháng tích lũy đạt số tiền theo quy định sẽ được tặng như sau: - Mốc 1: Trong tháng mua hàng tích lũy đạt 5.000.000 vnd sẽ được tặng kèm sản phẩm tùy khách hàng lựa chọn tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 300.000 vnd . -Mốc 2: Trong tháng mua hàng tích lũy đạt 10.000.000 vnd sẽ được tặng kèm sản phẩm tùy khách hàng lựa chọn tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 1.000.000 vnd . -Mốc 3: Trong tháng mua hàng tích lũy đạt 15.000.000 vnd sẽ được tặng kèm sản phẩm tùy khách hàng lựa chọn tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 2.200.000 vnd . - Mốc 4:Trong tháng mua hàng tích lũy đạt 20.000.000 vnd sẽ được tặng kèm sản phẩm tùy khách hàng lựa chọn tại mục 5(hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 3.600.000 vnd . Nếu số tiền tích lũy trong tháng vượt qua 20.000.000 vnd thì số tiền vượt qua được tích lũy lại từ đầu ( căn cứ vào số tiền thực tế vượt qua và áp dụng theo từng mốc quy định như trên).

Nội dung chương trình:

Nếu khách hàng mua một trong những sản phẩm tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) trong tháng tích lũy đạt số tiền theo quy định sẽ được tặng như sau: - Mốc 1: Trong tháng mua hàng tích lũy đạt 5.000.000 vnd sẽ được tặng kèm sản phẩm tùy khách hàng lựa chọn tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 300.000 vnd . -Mốc 2: Trong tháng mua hàng tích lũy đạt 10.000.000 vnd sẽ được tặng kèm sản phẩm tùy khách hàng lựa chọn tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 1.000.000 vnd . -Mốc 3: Trong tháng mua hàng tích lũy đạt 15.000.000 vnd sẽ được tặng kèm sản phẩm tùy khách hàng lựa chọn tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 2.200.000 vnd . - Mốc 4:Trong tháng mua hàng tích lũy đạt 20.000.000 vnd sẽ được tặng kèm sản phẩm tùy khách hàng lựa chọn tại mục 5(hàng hóa dịch vụ khuyến mãi) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 3.600.000 vnd . Nếu số tiền tích lũy trong tháng vượt qua 20.000.000 vnd thì số tiền vượt qua được tích lũy lại từ đầu ( căn cứ vào số tiền thực tế vượt qua và áp dụng theo từng mốc quy định như trên).

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YONG LI

TẶNG QUÀ KHI MUA HÀNG MỸ PHẨM ĐẠT TRÊN 78.750.000 VNĐ
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 15/04/2023
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 3, QUÝ 4.2019
Bắt đầu: 06/06/2019
Kết thúc: 31/12/2109
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 3.2019 L5
Bắt đầu: 04/08/2019
Kết thúc: 31/12/2019
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 4.2019 L1
Bắt đầu: 26/09/2019
Kết thúc: 31/12/2019
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 4.2019 L2
Bắt đầu: 26/09/2019
Kết thúc: 31/12/2019
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 4.2019 L3
Bắt đầu: 26/09/2019
Kết thúc: 31/12/2019

Sản phẩm liên quan

Tích lũy điểm thưởng L.POINT sau mỗi lần mua hàng
Bắt đầu: 05/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
TẶNG QUÀ KHI MUA HÀNG MỸ PHẨM ĐẠT TRÊN 78.750.000 VNĐ
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 15/04/2023
Goodmoing tháng 092018
Bắt đầu: 25/08/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Chương trình Đẳng cấp và Tinh tế
Bắt đầu: 12/09/2018
Kết thúc: 31/12/2019
HOTLINE
38.239.572